Se vår digitala näringslivsfrukost

Vår tredje direktsända digitala näringslivsfrukost hade temat Framtidens kompetenser. Du kan se sändningen i efterhand via kommunens Facebook-sida.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Moderator Staffan Taylor ledde samtal i soffan med bland andra Troed Troedsson, framtidsanlytiker, David Polfeldt, vd Massive Entertainment, och Carola Netterlid, Svenskt Näringsliv, som talade om det framtida arbetslivet.

Framtidsspaning:

Troed Troedsson, samhälls- och framtidsanalytiker som har gjort sig känd för sin kunskap om organisationsutveckling, spanar på framtidens arbetsliv.

Med på länk är David Polfeldt, vd på spelutvecklingsbolaget Massive Entainment fortsätter spaningen. Massive Entertainments framgångar handlar till stor del om att företagskulturen tillåter medarbetarna att våga ta risker och att stimulera ett tillåtande och prestigelöst klimat bland medarbetarna.

Sofi Franzén, vd och grundare av eventbyrån Eventyr och årets vd 2018, delar med sig av sina fem bästa tips på hur du blir en attraktiv arbetsgivare.

Panelsamtal i soffan: ”Hur rustar vi oss för morgondagens arbetsliv – Det livslånga lärandet”

Lena Planken, chef för gymnasie- och vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten i Eslövs kommun, ansvarar tillsammans med sina medarbetare för 1 000 gymnasie- och vuxenstuderande.

– Framtidens medarbetare finns i skolan idag. Vi behöver mötas för att ge dem framtidsutsikter och lära känna morgondagens företagare, kollegor och chefer. Hur kan vi alla tillsammans få till stånd samverkan mellan skola och näringsliv som ger ett livslångt lärande?

Ann-Kristin Hansson, vd på Bilmånsson, lyfter hur samverkan kan gynna den långsiktiga kompetensförsörjningen. Ann-Kristin lyfter kompetensbehovet i bilbranschen. Bilmånsson har 175 medarbetare som arbetar med allt från bilförsäljning till serviceverkstäder och tankstationer.

Med på länk är Carola Netterlid, näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv i Skåne. Med närmare 60 000 företag och 50 bransch- och arbetsgivarorganisationer visar Svenskt Näringslivs undersökningar att kompetensförsörjning är en av de största utmaningarna för många arbetsgivare. Carola diskuterar hur rätt kompetensförsörjning och tillväxt går hand i hand och hur vi ska få till stånd en bra samverkan.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window