Följ med på trygghetsvandring på Berga den 28 februari

Du som bor, jobbar, går i skolan eller på annat sätt verkar i Eslöv är välkommen att vara med på en trygghetsvandring på bostadsområdet Berga tisdagen den 28 februari. Du kan även välja att lämna synpunkter digitalt via din mobil eller dator.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Trygghetsvandringen är uppdelad i två delar – dels själva bostadsområdet Berga och dels skolområdet kring Nya Östra skolan (gamla Bergaskolan) och Källebergsskolan.
Trygghetsvandringen är uppdelad i två delar – dels själva bostadsområdet Berga och dels skolområdet kring Nya Östra skolan (gamla Bergaskolan) och Källebergsskolan.

Eslövs kommun genomför trygghetsvandringar tillsammans med polisen för att hitta vad som upplevs som otryggt, vad som behöver åtgärdas och vad som behöver värnas och förstärkas.

Genom att undersöka exempelvis belysning, buskage, trafikstråk, skadegörelse och nedskräpning kan vi tillsammans identifiera platser som upplevs otrygga och gemensamt föreslå lämpliga åtgärder för att öka trivseln i området.

Du vet bäst

Du som bor och verkar i Eslövs kommun har den största kunskapen och den är viktig att ta tillvara.

Trygghetsvandringen på Berga delas in i två områden. Dels blir det vandring i bostadsområdet och dels i området kring Nya Östra skolan (tidigare Bergaskolan) och Källebergsskolan.

Lämna synpunkter digitalt

Alla är välkomna att delta och ingen föranmälan behövs.

Vi träffas på Brinovas träffpunkt på Berga tisdagen den 28 februari klockan 17.

Läs mer om trygghetsvandringen och hur du lämnar synpunkter digitalt

Till och med den 28 mars 2023 kan du lämna synpunkter digitalt

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window