Följ med på trygghetsvandring i centrala Eslöv

Du som bor, arbetar eller verkar i Eslöv är välkommen att bidra med synpunkter och idéer kring hur vi ska stärka tryggheten. Följ med på en trygghetsvandring i centrala Eslöv tillsammans med politiker, tjänstepersoner, polisen och räddningstjänsten den 2 december kl. 17.30–19.00. Nytt för i år är att du kan välja att lämna dina synpunkter digitalt via vår interaktiva karta.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Du som bor och verkar i Eslövs kommun har störst kunskap om området och dina kunskaper är viktiga att ta tillvara. Trygghetsvandringen genomförs för att ta reda på vad i miljön som upplevs som otryggt, vad som behöver åtgärdas och vad som bör värnas och förstärkas.

Var ska vi vandra?

Vid trygghetsvandringen torsdagen den 2 december delar vi in oss i grupper och besöker  olika platser i stadskärnan. Du får möjlighet att ge synpunkter och ställa frågor om trivsel och trygghet.

Området där vi ska vandra sträcker sig från Badhusparken i norr till Stadsparken och Medborgarhuset i söder. Genom att undersöka exempelvis belysning, buskage, trafikstråk, skadegörelse och nedskräpning kan vi tillsammans identifiera platser som upplevs otrygga och gemensamt föreslå lämpliga åtgärder. Under vandringen lämnas förslag på vad som behöver förändras för öka trivseln i området.

Anmäl dig till trygghetsvandringen den 2 december kl 17.30–19.00

Du kan även vandra på egen hand eller digitalt

Du kan också genomföra trygghetsvandringen digitalt hemma vid din dator eller så vandrar du på egen hand och markerar på kartan i din telefon eller surfplatta vilka platser du gillar, vilka som kan utvecklas och vilka som känns otrygga.

Det kan gälla trafik, belysning, buskage eller platser. Den digitala trygghetsvandringen kan du göra när som helst fram till den 17 december.

Till den digital trygghetsvandringen via vår interaktiva karta

Vad ska trygghetsvandringen resultera i?

Eslövs kommuns trygghetsvandringar är ett sätt att ge dig som invånare möjlighet att påverka miljön du lever och vistas i.

Alla synpunkter registreras och sammanställas på plats. Därefter kommer synpunkterna att gås igenom, analyseras och sammanställas i en åtgärdsplan som publiceras på kommunens hemsida.

Trygghetsvandring i centrala Eslöv

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window