Följ med på kulturmiljövandring i Flyinge

Måndag den 20 maj är det kulturmiljövandring i Flyinge. Du som är intresserad är välkommen att följa med och få veta mer om vad det är som gör Flyinge unikt.

Det har bott människor i Kävlingeåns dalgång sedan förhistorisk tid. I området finns både stenålderslämningar och gravhögar. Inne i Flyinge finns en runsten som fick sin nuvarande plats 1947 efter att ha flyttats från sin ursprungliga plats strax väster om Flyinge.

Inventering under hösten

Under hösten 2023 genomfördes en kulturmiljöinventering i Flyinge. Både områden och byggnader inventerades och flera av dem har lyfts fram och går att läsa om i kommunens kulturmiljökarta.

Vandringen är öppen för alla

Den 20 maj klockan 18 är det dags för boende och andra intresserade att få ta del av de fynd som gjorts. Det blir en två timmar lång kulturmiljövandring med start vid grönytan mellan Blomstervägen 20 och 22.

Bebyggelseantikvarie Mikael Hammerman, politiker och tjänstepersoner kommer att medverka vid vandringen. Ingen föranmälan krävs.

Välkommen!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window