Följ byggprojekt på vår utvecklingssajt

Visste du att du kan följa våra byggprojekt på vår utvecklingswebb Utveckla Eslöv? På sajten kan du bland annat läsa om hur den nya kulturskolan växer fram och om det nya fängelset som planeras i Stehag.

Det händer mycket i Eslövs kommun. Vi bygger om i centrum och utvecklar på landsbygden. För att ge medborgarna en chans att följa med i projekten har vi skapat en egen webbsajt helt vigd åt att beskriva vad vi gör och varför.

Utveckla Eslöv kan du bland annat läsa om projektet med att bygga en ny kulturskola i anslutning till Lilla teatern precis vid Medborgarhuset. Bygget kommer att dra igång i vecka 33. När allt står klart kommer Eslöv att få ett nytt kulturkvarter.

Byggs i anslutning till Lilla teatern

Den befintliga tegelbyggnaden Lilla Teatern, uppförd 1886, ska bevaras. Detsamma gäller för den stora eken intill Lilla Teatern. Eken är ett av centrala Eslövs äldsta träd, med en höjd på ungefär 23 meter och en kronutbredning på 16 meter.

Här kan du läsa mer om den nya kulturskolan.

Förslag att bygga ut Ringsjöanstalten

Du kan även läsa om planerna för ett nytt fängelse i Stehag. Redan idag finns en öppen anstalt med säkerhetsklass tre  som ska kompletteras. Företaget som vill bygga fängelset planerar för en ny anstalt med säkerhetsklass två, vilket betyder en sluten anstalt, som ska ligga norr om Rönne å.

Kan få upp till 200 platser

Den nya anstalten planeras att successivt byggas ut och kommer totalt kunna rymma cirka 150–200 intagna. En del av de befintliga byggnaderna är planerade att ingå i verksamheten.

Nyligen bestämde kommunstyrelsen att ge ett så kallat positivt planbesked till projektet. Det betyder att planerna går vidare och att detaljplanen så småningom ska skickas ut på samråd.

Här kan du läsa mer om den nya kriminalvårdsanstalten.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window