Fokus på brukares hälsotillstånd i värmen

Med anledning av den höga värmen och klass 2-varningen fokuserar vi i hemtjänsten inom Eslövs kommun på våra brukares hälsotillstånd och anpassar våra insatser.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Anpassningen innebär att vi i första hand säkerställer hälsostatusen hos våra brukare genom att ge vatten, sitta och prata och skapa luftflöde i bostaden etc.

Detta innebär också att sådant som orsakar ökad värme och som är särskilt betungande för vår personal i denna extrema värme, till exempel dammsugning, inte har högsta prioritet.

Vi ser självklart till att insatser såsom förflyttning, hygien, toalettrengöring, att bära ut sopor etc. utförs. Om det finns ett uppenbart behov av golvvård ser vi till att både dammsuga och tvätta golv.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window