FOJAB:s förslag blir grunden för Berga trädgårdsstad i Eslöv

Det blir arkitektkontoret FOJAB:s förslag som ska ligga till grund för utvecklingen av Eslövs framtida stadsdel – Berga trädgårdsstad.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Vårt förslag tar sin utgångspunkt i trädgårdsstaden med en småskalig stadsstruktur som samtidigt införlivar drömmen om en egen trädgårdstäppa. Vi ser fram emot att arbeta vidare tillsammans med Eslövs kommun och forma ett hållbart vardagsliv med en stark gemenskap för framtida invånare i trädgårdsstaden, säger Åsa Samuelsson, arkitekt på FOJAB.

Tre olika arkitektkontor, FOJAB, White Arkitekter och Sydväst arkitektur och landskap, har bjudits in att parallellt ta fram var sitt förslag för den första etappen av Östra Eslöv.

– Genom att bjuda in tre olika arkitektkontor har vi fått många spännande nya idéer och infallsvinklar. Vi har fastnat för FOJAB:s förslag eftersom det väldigt väl tar tillvara våra tankar om hur Berga trädgårdsstad ska utvecklas till ett attraktivt bostadsområde, säger Catharina Malmborg (M), kommunstyrelsens första vice ordförande.

En helhetsplan för Berga trädgårdsstad

Uppdraget var att ta fram en strukturplan, ett slags helhetsplan, för utvecklingen av Berga trädgårdsstad. Området är 37 hektar stort och den aktuella etappen omfattar 45 000 kvadratmeter.

De tre förslagen har gåtts igenom noga vid ett antal workshoppar där byggföretag och entreprenörer haft möjlighet att delta. Även politiker, kommunala bolag och tjänstepersoner i kommunen har bjudits in till workshoppar.

Ksau valde FOJAB:s förslag

Det är kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau, som beslutat att anta FOJAB:s förslag som grund för strukturplanen för området. I framtiden ska här byggas cirka 250 nya bostäder – främst villor och småhus.

– FOJAB:s förslag präglas av hållbarhet, social gemenskap och god arkitektur. Det tar hänsyn till områdets unika natur och kulturmiljö och ger möjlighet att skapa en attraktiv och levande stadsdel för alla, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (S).

Tecknad illustration på hur ett framtida Berga trädgårdsstad kan komma att se ut.
FOJAB föreslår en samlingsplats med mycket aktivitet i områdets hjärta.

Mycket grönska och möjlighet till umgänge

Förslaget är att skapa en stadsdel med mycket grönska och ett hjärta för odling, fruktträdgårdar och möjlighet till mycket umgänge. Det finns en tydlig koppling till småskalighet, hållbart tänkande och möjlighet till fysisk aktivitet.

En viktig del är en centralt placerad stadsdelspark.

– Parken är särskilt viktig eftersom det inte finns så många gröna ytor i Östra Eslöv. Parken ska bli en grön oas och en mötesplats för både boende och besökare, säger Patrik Larsson, kommunens projektledare för Östra Eslöv.

Markanvisningstävling ska locka ankarbyggherrar

Ksau har även beslutat om en markanvisningstävling för den första etappen av Berga trädgårdsstad. Det innebär att kommunen under våren ska utse två byggherrar, så kallade ankarbyggherrar, som ska vara med och arbeta fram detaljplanen. De som utses får möjlighet att teckna avtal om att bygga en viss del av bostäderna.

Ankarbyggherrarna ska bland annat vara med och utforma ett kvalitets- och hållbarhetsprogram för Berga trädgårdsstad.

– Det är viktigt att kommunen och byggherrarna tillsammans utformar hållbarhetskraven. För att kraven ska bli så effektiva som möjligt behöver de som faktiskt ska bygga bostäderna vara med och bidra med sina speciella kunskaper och kompetenser, säger Mikael Vallberg, kommunens plan- och exploateringschef.

Eslövs kommun bjuder inom kort in till markanvisningstävlingen som är öppen för aktörer som vill vara med och utveckla Berga trädgårdsstad.

Vad är en trädgårdsstad?

En trädgårdsstad är en stadsplaneringsmodell som utvecklades i Storbritannien i början av 1900-talet. Bakgrunden var problemen som uppstått i de trångbodda, smutsiga och ohälsosamma städerna i England. På senare år har trädgårdsstadens principer lyfts fram som ett sätt att bygga hållbara och attraktiva bostadsområden.

Idén med trädgårdsstaden är att kombinera det bästa av stadslivet och landsbygden genom att blanda bostäder, arbete och rekreation i samma område med hållbarhet i fokus och där grönska får mycket utrymme.

Tre förslag på hur framtida Berga trädgårdsstad ska se ut

Berga trädgårdsstad – nytt bostadsområde i östra Eslöv

Utvärdering av de tre arkitektförslagen (pdf)

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window