Flera nya lekplatser i kommunen

Grattis, alla barn! Nu blir det snart ännu roligare för er – Eslövs kommun rustar upp flera lekplatser.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Först ut är Hällans nya lekplats, som snart invigs. Temat för lekplatsen är ”Trädgård” och passar åldersspannet 0–12 år. De flesta lekredskap är på plats och en del växtlighet har också hunnit anlända. Övriga redskap och växter sätts dit efterhand.

Näst i tur står Billinge. Den gamla lekplatsen är sliten och behöver en uppfräschning. Lekplatsen, som beräknas stå klar till årsskiftet, har barn i åldrarna 0–12 år som målgrupp. Här kommer nya lekredskap att sättas upp och flera nyplanteringar av träd och buskar att göras. En grillplats kommer också att finnas i anslutning till lekplatsen. I början av november rivs den gamla lekplatsen och nyanläggningen påbörjas.

Under våren 2019 kommer lekplats Bäckdala att börja byggas. Det är en helt ny lekplats, där vi har valt temat ”Skånsk landsbygd”. Temat återspeglas i både lekutrustning och växter samt i planeringen av ytan. Här finns något för alla – gunglek, klätterlek, rollek, motoriklek, sandlek – och detta anpassat för alla åldrar, men med fokus på barn i åldrarna 0–15 år. De lekredskap som kräver dämpande fallunderlag står i sand. Vegetationens roll är främst att förankra lekplatsen i landskapet och därmed göra platsen mer inbjudande snarare än att vara en del av den direkta leken – i alla fall till en början.

En mindre renovering kommer att göras av lekplatsen i Stockamöllan. Lekplatsen anlades under 1980-talet och lekredskapen är slitna och har gjort sitt. De byts nu ut mot andra likvärdiga redskap, och dessutom tillkommer en vippgunga och en sandlåda. Stockamöllans lekplats är tänkt för barn i åldrarna 0–12 år och ska stå klar till årsskiftet.

Kom och lek!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window