Fler cykelvägar och parkbänkar tack vare e-förslag från medborgare

Fler cykelvägar kring Stehag och Billinge och fler lättillgängliga bänkar i tätorterna. Det blir verklighet tack vare e-förslag från våra medborgare.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal


E-förslag infördes i Eslövs kommun för ett par år sedan. Det innebär att kommunen behandlar förslag på åtgärder om tillräckligt många invånare står bakom.

Från början krävdes att ett förlag stöttades av minst hundra medborgare, men numera räcker det med 50 underskrifter.

Det har resulterat i att tre e-förslag har behandlats av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och två av dessa har gått igenom.

Cykla till Skäralid

Nämnden säger ja till att komplettera cykelvägarna så att det ska gå att cykla hela vägen mellan Stehag och Skäralid. I dag saknas cykelvägar på sträckorna Stehag-Hasslebro respektive mellan Billinge och Röstånga.

Visserligen kommer det för tillfället inte att byggas en ny cykelväg mellan Stehag och Hasslebro, men tack vare e-förslaget läggs den sträckan in i kommunens cykelplan och är därmed med i planeringen för framtiden. Anledningen till att det inte byggs en cykelväg där just nu är en undersökning som visar sig att bilister och andra fordon kör långsammare än hastighetsbegränsningen på 70 kilometer i timmen.

Mätningar visar att bilister faktiskt kör i genomsnitt i 60 och lastbilar i 65 kilometer i timmen. Därmed anses det vara säkert att cykla i blandtrafik, som det kallas när cyklister samsas med bilister och andra trafikanter.

Vad gäller sträckan Billinge till Röstånga, så är den redan med i cykelplanen. Den kommer att byggas av Trafikverket år 2024. Eslövs kommun betalar hälften och Trafikverket andra hälften. Projekteringen, det vill säga arbetet innan själva bygget startar, pågår i detta nu.

En säkrare omväg

Det e-förslag som inte gått igenom i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden handlar om att koppla samman gång- och cykelvägen till Sjöholmen, utanför Stehag.

I e-förslaget föreslås att den väg som redan nu löper längs med järnvägen på södra sidan ska användas. Tyvärr fungerar inte det då vägen tillhör Trafikverket och används för reparationer och underhållsarbete av spåret. Dessutom går den farligt nära järnvägen och slutar i en mycket brant backe. Därför hänvisas cyklister till vägen norr om järnvägen. En liten omväg, men säkrare.

Fler parkbänkar

Ett förslag som kommunen till och med har utökat kommer från några av Eslövs äldre invånare. De som lämnat förslaget vill att fler bänkar skulle placeras i de centrala delarna av kommunens tätorter. Genom att placera bänkar med 500 meters mellanrum skulle fler kunna vara ute och röra på sig, och ändå kunna vila när det behövs.

Nu visade det sig att det redan är cirka 500 meter mellan bänkarna i tätorterna.

Kommunen tyckte ändå att förslaget är så bra att fler bänkar ska placeras ut.

I delar av kommunen, bland annat kring vårdcentraler och äldreboenden, kommer därför bänkar att placeras med hundra meters avstånd emellan.

Vill du själv lämna ett e-förslag?

Här kan du både lämna egna och se andras e-förslag.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window