Fiber till landsbygden

Post- och Telestyrelsen (PTS) fick 2020 i uppdrag att före utgången av 2021 fördela närmare 1,6 miljarder kronor i bredbandsstöd till Sveriges landsbygd. Eslöv har deltagit aktivt i processen med att lyfta fram behovet i kommunen. PTS beslöt att ge 5 671 488 kronor till två områden i Eslövs kommun.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Till PTS inkom 16 ansökningar till bredbandsstöd för fastigheter i Eslövs kommun. Två av dessa ansökningar har blivit beviljade stödmedel. Det är företaget Open Infra som står bakom båda de beviljade ansökningarna.

Företaget IP Only, som slutit avtal med många fastighetsägare på landsbygden och byggt stora delar av Eslövs landsbygd, fick inget stöd i dessa områden men fortsätter att bygga fiber på landsbygden.

Två områden fick bredbandsstöd

De två områden som får stöd i Eslövs kommun är Eslöv–Kastberga och Klippan–Snälleröd.

Eslöv–Kastberga omfattar i grova drag området mellan Kungshult–väg 17–Eslöv–väg 113–Stehag–Kungshult.

Klippan–Snälleröd finns i nordöstra delen av Eslövs kommun och omfattar fastigheter även i Höörs och Klippans kommun.

Fastighetsägare i området Klippan–Snälleröd kan nu välja att sluta avtal med Open Infra.

För fastighetsägare i område Eslöv–Kastberga finns det i dagsläget två aktörer som erbjuder fiber: IP Only och Open Infra.

Är du som fastighetsägare i de två områdena osäker på vad som gäller, kan du kontakta Market Select | Sverige (openinfra.com och Upplev valfriheten med öppen fiber – IP-Only

Kommunen satsar 20 miljoner kronor

Kommunfullmäktige tog i samband med budgeten 2022 med flerårsplan för 2023–2025 beslutet att satsa fem miljoner kronor årligen för att underlätta bredbandsutbyggnaden på landsbygden sammanlagt 20 miljoner kronor. Dessa medel kommer att användas utanför de medel som kommer från PTS. Under våren kommer en plan för hur de kommunala medlen ska användas att tas fram.

Läs mer om bredbandsutbyggnaden i Eslövs kommun

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window