Fem fall av covid-19 har upptäckts på äldreboenden i Eslöv

Fem fall av covid-19 har upptäckts på vård- och omsorgsboenden för äldre i Eslöv. Fyra fall har upptäckts på Kärråkra och ett fall på Trollsjögården. Därmed avråder vi nu från besök på både Kärråkra och Trollsjögården.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Samtliga fem som testats positivt för covid-19 har flyttats till den speciella kohort-avdelningen för enbart patienter med konstaterad smitta.

Inväntar andra testomgången

De drabbade avdelningarna är isolerade och personalen jobbar i full skyddsutrustning. Samtliga boenden på Kärråkra-avdelningen samt ytterligare en avdelning har testats. Svaren från en andra testomgång kommer inom kort.

På Trollsjögården har 14 boenden provtagits men endast ett test har varit positivt. En andra testomgång inväntas även där.

Isolerade i minst två veckor

Avdelningarna på Kärråkra och Trollsjögården är isolerade i fjorton dagar efter sista exponeringstillfälle. Det vill säga i två veckor efter sista positiva provsvar.

Det betyder bland annat att inga nya boende får flytta in, de boende är isolerade på sina rum så långt det är möjligt och att inga besök tillåts. Undantag kan beviljas för personer i livets slutskede. Besökare kan då tillåtas iklädda full skyddsutrustning.

Samtliga boende och anhöriga är informerade.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window