Felplacerad lyktstolpe flyttas

En lyktstolpe som felaktigt placerats mitt på den nya cykelbanan på Östergatan ska flyttas när besiktningen av bygget är klar i veckan.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Lyktstolpen flyttas då så att den, i linje med övriga lyktstolpar på sträckan, står på gångbanan, precis intill cykelbanan.

– Det blev verkligen helt fel och det ber vi om ursäkt för. Så snart vi fick kännedom om stolpens placering påtalade vi felet för vår entreprenör. Ritningen har feltolkats av entreprenören och vi får båda ta på oss ansvaret för att det blev så här, säger Åsa Axén, kommunens projektledare för ombyggnaden av centrum.

Lyktstople står mitt i cykelbana. Järnvägsbro i bakgrunden.
Lyktstolpen omges av reflexkoner som varnar för hindret tills det kan plockas bort.

Reflexkoner har satts upp runt den felaktigt placerade lyktstolpen för att förhindra att någon cyklar på den.

Hela ombyggnaden av Stora torg med omkringliggande gator/gång- och cykelbanor ska besiktigas onsdagen den 9 juni. Den felaktigt placerade lyktstolpen kommer att noteras som ett fel. Därefter måste felet åtgärdas av entreprenören.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window