Färre Eslövsbor än beräknat

Antalet invånare i Eslövs kommun har ökat under flera år. Men under 2023 har ökningen avstannat. Anledningarna är flera, men en är att bostadsbyggandet tillfälligt avstannade.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Befolkningsmängden i Eslöv ligger relativt stilla under det första halvåret 2023. Vi ser inte den ökning som vi hade förväntat oss, vilket beror på minskad invandring och ett försenat bostadsbyggande, säger Måns Berger, utvecklingsstrateg i kommunen.

Färre invånare än beräknat

Även om trenden brutits så tror han att siffrorna kan börja peka uppåt igen under den senare delen av 2023. Anledningen är att flera nya bostäder då kommer stå färdiga i kommunen.

I slutet av mars var 34 677 personer bosatta i kommunen. Enligt de beräkningar som kommunen gjort hade man räknat med att vara närmare 35 000.

Bromsat bostadsbyggande

Under året har byggbranschen drabbats hårt av den vikande konjunkturen. Det innebär att färre bostäder blir färdigbyggda och flyttströmmarna har stannat av.

– Eslöv är en viktig kommun med både goda förbindelser och vacker natur och i takt med att ekonomin i omvärlden stabiliseras kommer förmodligen även inflyttningen att öka igen, säger Måns Berger.

De som flyttar från Eslöv väljer i stor utsträckning att flytta till Lund och Malmö. Framförallt är det unga människor, mellan 20 och 25 år, som väljer att lämna kommunen.

Satsar långsiktigt

Men även om Eslöv tappar till de stora städerna i närheten, är det fler som väljer att flytta hit från Höör och Svalöv.

– Utmaningen gällande inflyttning delar vi med många andra kommuner. Eslövs kommun har flera stora utvecklingsprojekt på gång, dessa kommer att generera många bostäder och fler invånare i framtiden. Vi planerar långsiktigt och det är viktigt att fortsatt fokusera på att skapa ett attraktivt Eslöv, säger Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window