Färre antal ledamöter i fullmäktige till följd av pandemin

Antalet ledamöter i Eslövs kommunfullmäktige minskas tillfälligt från 51 till 27 för att minska risken för smittspridning och säkerställa att de beslutande organen fungerar även under corona-pandemin. Samtliga partier i fullmäktige ställer sig bakom beslutet.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Så här fördelas de 27 mandaten i fullmäktige:

  • Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna styr gemensamt och får tillsammans 14 mandat.
  • Sverigedemokraterna får 7 mandat.
  • Centerpartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna får 6 mandat.

Fördelningen utgår från valresultatet och påverkar inte majoritetsförhållandena.

Inga ersättare tillåts närvara

Möjligheten slopas också för ersättare att gå in för ordinarie ledamöter. När ersättarna inte närvarar på mötet minskar det totala antalet ledamöter på fullmäktige ytterligare.

Beslutet gäller omedelbart och redan vid kommunfullmäktiges möte måndagen den 30 mars kommer endast 27 förtroendevalda att delta, istället för ordinarie 51.

Kommunstyrelsen tidigareläggs

Dessutom tidigareläggs kommunstyrelsens sammanträde till samma dag, vilket betyder att ärenden från KS kan komma upp på fullmäktige redan samma kväll.

Därmed kan det tidigare fattade beslutet att avstå från kommunfullmäktiges möte i april genomföras.

De politiska nämnderna fortsätter med ordinarie antal ledamöter, men även där slopas ersättarna. Nämnderna uppmanas att hålla sina möten i större lokaler för att deltagarna ska kunna hålla större säkerhetsavstånd. Möjligheten att på sikt hålla nämndsmöten via digital teknik utreds också.

Läs mer om kommunfullmäktige

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window