Fågelinfluensa i Eslöv – tamfåglar ska hållas inomhus

Fågelinfluensa har påträffats på en gård i Eslövs kommun. Stora delar av kommunen har klassats som skyddsområde av Jordbruksverket och restriktioner gäller för alla som har fåglar i området.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Fågelinfluensa är en sjukdom som främst drabbar vilda fåglar men som också kan sprida sig till tamfåglar. I förra veckan upptäcktes ett utbrott på en gård i Eslövs kommun

Alla fåglar ska hållas inomhus

Jordbruksverket har klassat delar av kommunen som restriktionsområde med skyddsnivå 3. Det innebär långtgående restriktioner för alla som har tamfåglar, oavsett om det är som kommersiell verksamhet eller en hobby.

Restriktionerna innebär att även hobbyfjäderfä och andra hobbyfåglar måste hållas inomhus. Om detta undantagsvis inte går att genomföra får de hållas inhägnade utomhus, men ska då ges foder och vatten inomhus eller under tak utomhus. Ägg från gårdar i restriktionsområdet får inte säljas eller skänkas utan att vara packade och märkta.

Karta över restriktionsområdet

Det aktuella området avgränsas ungefärligt av orterna Eslöv, Kungshult, Flyinge och Löberöd. Karta över restriktionsområdet finns på Jordbruksverkets sida om fågelinfluensa. Där finns också mer information om fågelinfluensa och vad som gäller för skyddsnivå 3.

Mer information på Jordbruksverkets webbplats

Om dina fåglar är registrerade hos länsstyrelsen kommer länsveterinären att kontakta dig om du har dina djur inom ett restriktionsområde. Du får då information om vad du ska göra och du har möjlighet att ställa frågor.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window