Eslövs kommun satsar på välfärdsteknologi för att få mer tid för brukarna

Eslövs kommun ska ligga i framkant när det gäller välfärdsteknologi. Med smart teknik ska vård- och omsorgspersonalen avlastas och få mer tid till brukarna. Kommunen har kommit en bit på vägen och nyckeln har varit att bygga en bra grund.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– När jag började inom Vård och Omsorg upptäckte jag ganska snabbt att vi hade väldigt gammal utrustning ute i verksamheterna. Det var helt nödvändigt att uppgradera för att överhuvudtaget kunna satsa, säger Lone Mathiasson, utvecklingsledare för Vård och Omsorg i Eslövs kommun.

Satsar på tekniska hjälpmedel

Lone Mathiasson anställdes i Eslövs kommun för att upphandla och införa ett nytt verksamhetssystem. Sedan dess har hon även jobbat med att ta fram och vara med och genomföra den välfärdsteknologiska planen.

I korthet innebär planen att Eslövs kommun satsar på att använda tekniska hjälpmedel och lösningar som en del i digitaliseringsarbetet för att underlätta för personal och öka livskvaliteten för brukare.

– Vi fick börja med att byta ut datorparken. Vi sökte medel från kommunens ekonomiska överskott för att finansiera det och nu har vi lyckats byta alla datorer och har en rimlig nivå på de maskiner och kringutrustning som finns i verksamheterna, säger Lone Mathiasson.

Vill ligga i framkant

Tovertafel inbjuder till lek och spel.

Politiskt finns en vilja om att ligga i framkant gällande välfärdsteknik. Enligt Lone Mathiasson har det varit helt avgörande att lägga en bra grund för att kunna göra de satsningar som kommunen sedan gjort.

Bland annat har Vård och Omsorg köpt in flera så kallade Tovertafel, en slags interaktiv projektor som är placerad över ett bord och tillåter användaren att leka och spela spel på bordet.

Sinnestimulerande gungstol

Förvaltningen har även en teknisk lösning som kallas för Bikearound Jdome där brukare sitter på en cykel riktad mot ett stort parasoll där exempelvis en skogsväg projiceras där brukare och anhöriga kan ta cykelturer tillsammans.

– Den här cykeln används exempelvis för kognitiv stimulans hos brukare inom demensvården, säger Lone Mathiasson.

Alla äldreboenden har också försetts med en sinnestimulerande gungstol, en automatisk gungstol som skapar lugn och välmående hos brukarna när de använder den.

Tekniken avlastar

Lone Mathiasson, utvecklingsledare för Vård och Omsorg.

Eslövs kommun är på gång med upphandling av tjänst för robotisering (RPA). Vård och omsorg är också aktivt med se över sina processer och arbetssätt för att kunna sätta in en robot där de kan se att det skulle vara till hjälp.

– Man kan säga att roboten är ett program som lär sig moment och kan sedan själv utföra dessa utan att en människa behöver medverka, berättar Lone Mathiasson.

Lone Mathiasson berättar att det blir fler och fler äldre som behöver omvårdnad men att det är svårt att hitta personal i samma takt – därför finns det ett behov av teknik som avlastar.

Kunskapslyft nödvändigt

– Syftet med de tekniska lösningarna och den välfärdsteknologiska planen är att brukare ska få det bättre och att deras personliga integritet ska stärkas. Personalen ska även få mer tid för brukarna.

Om hon fick önska en insats för att kommunen ska bli ännu bättre så skulle Lone Mathiasson välja en ordentlig utbildningsinsats för att höja den digitala kunskapen i personalstyrkan. Hon säger att det finns en uppsjö av tekniska hjälpmedel men utan att veta hur och varför de används kommer vi aldrig att nå fram.

– Vi skulle behöva ett kunskapslyft och se över våra arbetssätt. Om vi ska klara av att ta nästa steg så är det nödvändigt, säger hon.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window