Eslövs kommun inför vaccinationskrav för nyanställda

Endast den som är vaccinerad mot covid-19 ska kunna anställas eller praktisera inom vården och omsorgen i Eslövs kommun. Beslutet har fattats av kommunstyrelsen och gäller alla tjänster där den anställde eller praktikanten kommer i nära kontakt med brukarna.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Det är mycket rimligt och fullt möjlig att kräva att nyanställda som jobbar med våra brukare är vaccinerade. Jag är glad att vi kunnat ta detta beslut, säger Tony Hansson, ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Läget inom vården är alarmerande. En stor del av personalen är smittad eller delar hushåll med någon som konstaterats ha smittan, och är därför sjuk eller i karantän.

Kan pågå en lång tid

Samtidigt smittas allt fler av brukarna på kommunens omsorgsboenden.

– Vi ser på nytt en akut situation med hastig smittspridning av covid-19. Det finns en uppenbar risk att detta är ett återkommande scenario som vi måste hantera under en lång tid framöver, säger Tony Hansson.

Förslaget som nu antagit av kommunstyrelsen, kommer ursprungligen från vård- och omsorgsnämnden. Kommunens arbetsgivarutskott, som består av förtroendevalda, har utrett frågan. Bland annat genom att ta reda på hur andra kommuner gör och vilka regler kommunen måste ta hänsyn till för att lagligt kunna begära att den som söker ett jobb inom Vård och Omsorg kan visa upp ett vaccinationsbevis.

Helt unik situation

– Detta är en helt unik situation som vi aldrig ställts inför tidigare. I kommunens uppdrag ingår att erbjuda utsatta grupper en trygg vård och omsorg. Äldre är den grupp som riskerar att drabbas allra värst av covid-19. Samtidigt vet vi idag att vaccination är det viktigaste för att stoppa smittan. Det är något var och en av oss kan göra för att skydda oss själva och andra. Därför är detta ett krav vi tycker är mycket befogat, säger Catharina Malmborg, ordförande i arbetsgivarutskottet och vice ordförande i kommunstyrelsen.

Kommunen ska nu skyndsamt ta fram riktlinjer och en risk- och sårbarhetsanalys kring införandet av vaccinskravet.

Kommunstyrelsen beslutade enligt förslaget. Sverigedemokraterna yrkade på avslag och reserverade sig mot beslutet.

Fackklubbarna för Kommunal och Vision har i MBL-förhandlingar haft invändningar mot att vaccinationskrav införs i Eslövs kommun.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window