Allvarlig förväxling av personer lex Maria-anmäld

Två makars identitet förväxlades av kommunens personal i hemsjukvården, när en av dem fallit och skadat sig i hemmet. Förväxlingen ledde till att ansvarig sjuksköterska på felaktiga grunder beslutade att inte göra hembesök och att avvakta när en anhörig åter ringde och larmade. Brukaren avled senare i väntan på ambulans. Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Eslövs kommun har gjort en lex Maria-anmälan av händelsen till inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Det inträffade är djupt beklagligt och våra tankar går naturligtvis till de anhöriga. Vi har gjort en grundlig utredning och har skärpt våra rutiner så att något liknande inte ska kunna inträffa igen, säger Josef Johansson, kommunens förvaltningschef för Vård och Omsorg.

Larmet om att en person fallit i sitt hem och skadat sig kom tidigt en morgon i början av året. Omvårdnadspersonalen åkte hem till paret men förväxlade deras identiteter.

Enligt den rapport sjuksköterskan fick var patienten vid medvetande, kunde gå och svara på frågor, hade inga smärtor eller skador och ville inte själv till läkare. Sjuksköterskan gjorde utifrån det bedömningen att inget hembesök behövdes.

Den felaktiga uppgiften om vilken av makarna som skadat sig, gjorde att sjuksköterskan beslutade att avvakta när en anhörig senare på dagen ringde och larmade.

Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska har utrett händelsen och åtgärder har vidtagits för att liknande situationer inte ska kunna uppstå. Bland annat har riktlinjerna vid identitetskontroll av patienter förtydligats. Utredningen visar att omsorgspersonalen som rapporterade fel är medveten om sitt misstag och inser hur allvarligt det är.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kommer att granska ärendet.

Läs mer om lex Maria på inspektionen för vård och omsorg, IVO:s hemsida

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window