Eslövs kommun följer händelseutvecklingen i Ukraina

Genom den information som kommer från nationella myndigheter följer Eslövs kommun utvecklingen i Ukraina. Här har vi samlat viktig information om hur kriget i Ukraina kan påverka Sverige och i ett vidare skede landets kommuner. Du kan också läsa om hur du själv kan bidra till vår gemensamma beredskap och säkerhet.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Nationella myndigheter ansvarar för att bevaka händelseutvecklingen och kopplar in kommunen om det sker något som förväntas ha en direkt påverkan på kommunens verksamheter.

Aktiv krisledningsorganisation

Eslövs kommun har den 2 mars aktiverat sin centrala krisledningsorganisation. Den centrala krisledningens första uppgift blir att identifiera vilka verksamheter i den kommunala organisationen som kan påverkas av utvecklingen i Ukraina.

Detta kan du göra

Alla som bor i Sverige kan bidra till vår gemensamma beredskap och säkerhet. Sprid inte falska rykten, se över din hemberedskap, skydda din information mot cyberangrepp och engagera dig på olika sätt.

Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk. Sök information från olika källor för att få en bild av läget och sprid inte vidare obekräftade rykten.

Läs mer om hur du kan tänka källkritiskt.

Läs mer om sociala medier i kriser.

Länkar till mer information

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har på Krisinformation.se samlat information och länkar från svenska myndigheter om vad man vet just nu. Här finns information om vart du kan vända dig om du är orolig eller har oroliga anhöriga.

Du kan också läsa om att det vid en eventuell händelse på ett kärnkraftverk i Ukraina inte är motiverat att ta jodtabletter i Sverige. Jodtabletter är ett läkemedel som bara ska tas på uppmaning av Länsstyrelsen. Kriget i Ukraina – Krisinformation.se

Migrationsverket har samlat vanliga frågor och svar om vad som gäller för personer från Ukraina. Situationen i Ukraina – Migrationsverket

Det kan vara svårt att prata med barn och unga om det som händer just nu. Bris och Försvarsmakten har tagit fram råd för hur du som vårdnadshavare eller skolpersonal kan prata med barn om deras oro. Att prata med barn om oro för omvärldsläget – Försvarsmakten (forsvarsmakten.se)

Skyddsrum i Eslövs kommun

Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som ansvarar för skyddsrummen i Sverige. Här kan du klicka dig vidare till MSB:s Skyddsrumskarta för att se var ditt närmaste ligger skyddsrum ligger och hur många platser det har. Skyddsrumskarta (msb.se)

Test av Hesa Fredrik 7 mars kl. 15.00

Fyra gånger per år kontrolleras det att signalen Viktigt Meddelande till Allmänheten, VMA, även kallat Hesa Fredrik, fungerar. Med tanke på omvärldsläget vill Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, MSB, betona att signalerna den 7 mars kl. 15.00 är ett test.

Om signalen hörs i skarpt läge ska du:

  • Gå inomhus.
  • Stänga alla dörrar, fönster och om möjligt ventilation.
  • Lyssna på Sveriges Radio P4 för mer information om vad du ska göra. Sveriges Radio är beredskapskanal med uppdrag att förmedla information från myndigheter under samhällsstörningar och kriser.
  • Du kan också följa Krisinformation.se (via webb, app eller i sociala medier) eller SVT för mer information. Utomhussignalen ska alltid följas av ett meddelande i ovan nämnda kanaler.

Fyra gånger om året

Testerna sker den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december kl. 15.00. Då hörs signalen för viktigt meddelande och Sveriges Radio läser upp information om provet. Testet avslutas kl. 15.05 med signalen för faran över.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window