Eslövs kommun får miljonbidrag för att hjälpa fler till arbete och studier

Eslövs kommun får 4,5 miljoner kronor från Europiska Unionen för satsningar på personer som står utanför arbetsmarknaden. Kommunen bidrar själv med nästan lika mycket. Lärdomar från projektet Ung kompetens ska nu användas för att hjälpa även vuxna.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Tanken är att ge ett långsiktigt och nära stöd som utgår från individen, säger Marie Skott som är projektägare för det nya projektet som fått namnet Rikta.

Pengarna kommer från ESF, Europeiska Socialfonden, som bidrar med 4,5 miljoner kronor vilket är ungefär hälften av den totala kostnaden för det treåriga projektet. Den andra hälften står kommunen för i form av arbetstid. Sammanlagt satsas 8,5 miljoner kronor.

Kristian Kaaling, enhetschef på kommunens arbetsmarknadsenhet, Mari Petkovski, projektledare Rikta, Ingrid Westerlund, verksamhetschef inom Vård och Omsorg, och Marie Skott projektägare för Rikta.
Kristian Kaaling, enhetschef på kommunens arbetsmarknadsenhet, Mari Petkovski, projektledare Rikta, Ingrid Westerlund, verksamhetschef inom Vård och Omsorg, och Marie Skott projektägare för Rikta.

Inspiration från Ung kompetens

Rikta är ett så kallat tillämpningsprojekt finansierat av Europeiska Unionen där lärdomar från Ung kompetens, som gått från att vara ett ESF-projekt till att bli ordinarie verksamhet i Eslövs kommun, ska användas på andra områden.

– Att det gått så bra för Ung kompetens är en bidragande orsak till att vi fått pengar igen, säger Annie Niubó, utvecklingsstrateg.

Vill ha jämn könsfördelning

Målgrupper för Rikta är personer med försörjningsstöd som är långtidsarbetslösa eller står långt från arbetsmarknaden, från 25 år och uppåt. Även de som inte klarar av SFI kan delta i projektet. Målsättningen är att det ska vara en jämn fördelning mellan män och kvinnor.

Skillnaden mellan att vara långtidsarbetslös och att stå långt från arbetsmarknaden är att den som står långt från arbetsmarknaden kan vara en person som aldrig har haft ett jobb eller saknar utbildning. En långtidsarbetslös kan däremot ha haft jobb och har förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden igen.

80 deltagare under tre år

Under tre år kommer Rikta att jobba med 80 personer och målet är att 60 procent av dem ska ha arbete, studera eller ha annan försörjning efter att de deltagit.

30 procent av dem ska ha gjort stegförflyttningar, vilket kan innebära att de exempelvis kan ta del i ordinarie insatser från arbetsmarknadsenheten.

– Vi har ju sett hur lyckat Ung kompetens är och vi tror att vi kan använda många av metoderna från det projektet. Möjligen tror jag att det kan vara en längre väg för de som är vuxna och kanske aldrig jobbat till att till exempel få en anställning eller börja studera, säger Marie Skott.

”Tid för gediget socialt arbete”

Förutom två socialsekreterare och en anställd från arbetsmarknadsenheten är även en arbetsterapeut med i projektgruppen. Personal från förvaltningarna Vård och Omsorg och Barn och Utbildning är representerade i projektgruppen.

– Det är unikt att få tid att jobba med de här frågorna. Det jag kallar för gediget socialt arbete finns det tyvärr sällan varken tid eller pengar för, men det får vi nu, säger Ingrid Westerlund, biträdande förvaltningschef för Vård och Omsorg.

Vill engagera resten av kommunen

Runt projektgruppen kommer det även att finnas en större referensgrupp med representanter från olika förvaltningar och verksamheter.

– Ett av målen med projektet är att andra förvaltningar ska bli medvetna om att alla måste vara med och bidra i att få våra medborgare att bli självförsörjande. Det kan handla om att erbjuda praktikplatser eller nystartsjobb, säger Ingrid Westerlund.

Läs mer om Ung kompetens.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window