Eslövs kommun delar med sig av att ta till vara ungas kompetens

70 av 80 ungdomar som löpt stor risk att hamna i utanförskap har gått vidare till antingen arbete, studier eller praktik. Tisdagen den 28 februari bjöd Eslövs kommun in till en heldagskonferens för att sprida erfarenheterna av det unika och framgångsrika projektet Ung kompetens.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Konferensen om Ung kompetens lockade omkring 100 personer.

Ett 100-tal deltagare från bland annat andra kommuner och myndigheter deltog i konferensen i Eslövs Medborgarhus.

Ung kompetens är en unik satsning i Eslövs kommun som blivit så framgångsrikt att det sedan årsskiftet är en permanent del av kommunens verksamhet.

Riskerade att hamna i kriminalitet

Satsningen på ungdomar mellan 15 och 24 år startade 2019 som ett projekt med stöd av Europeiska Socialfonden, EFS. Gemensamt för deltagarna är att de varken studerade eller arbetade när de gick in i projektet.

Många led av psykisk ohälsa, funktionsvariationer, hade sociala problem, missbruksproblematik, riskerade att hamna i kriminalitet eller var ”hemmasittare” som inte gick till skolan.

Forskare och de unga delade med sig

Även ungdomarnas familjer har erbjudits stöd och hjälp genom projektet.

På slutkonferensen deltog forskare och ungdomarna, deras närstående, projektledarna och samarbetspartners som delade med sig av sina erfarenheter.

Läs mer om satsningen Ung kompetens

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window