Eslövs kommun bekostar ansökan om skyddad yrkestitel för 400 undersköterskor

Undersköterska är sedan den 1 juli en skyddad yrkestitel. För att säkerställa kompetensen inom äldreomsorgen har Eslövs kommun beslutat att betala för de enskilda undersköterskornas ansökan om bevis hos Socialstyrelsen.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Vi vill att undersköterskor som har möjlighet att ansöka om skyddad titel ska göra det skyndsamt. Ett bevis från Socialstyrelsen höjer yrkets status och säkrar en ökad kvalitet och säkerhet, säger Tony Hansson (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Vill skynda på processen

Skyddad yrkestitel innebär att den som arbetar som undersköterska behöver ha ett intyg som visar att personen har rätt kompetens.

För att påskynda processen erbjuder Eslövs kommun att betala ansökningskostnaden på 320 kronor för sina fast anställda undersköterskor – förutsatt att de ansöker om beviset senast den 30 november 2023.

En viktig yrkesgrupp

Inom Eslövs kommuns äldreomsorg finns närmare 400 tillsvidareanställda undersköterskor. Målet är att samtliga ska ansöka om beviset.

– Undersköterskor är en viktig yrkesgrupp. Samtidigt är det brist på undersköterskor. Därför är det nödvändigt att Eslövs kommun fortsätter att vara en attraktiv arbetsgivare genom att erbjuda att täcka kostnaden för beviset, säger Tony Hansson.

De medarbetare som för närvarande arbetar som undersköterskor behöver inte omedelbart ansöka om bevis från Socialstyrelsen. De har tio år på sig från och med den 1 juli 2023 för att lämna in beviset till sin arbetsgivare. Efter det datumet kommer man inte att kunna arbeta som undersköterska utan bevis.

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window