Eslöv är nu en nästan helt fossilbränslefri kommun

Målet att värma upp alla kommunens fastigheter utan fossila bränslen är nu uppnått. Eslövs kommun har också ökat andelen fossilbränslefria drivmedel och minskat sina utsläpp av växthusgaser, enligt en ny rapport. – Vi är stolta över vad vi redan har uppnått i Eslöv. Nu ska vi tillsammans ta de sista, svåra stegen för att bli helt fossilbränslefria, säger miljöchef Erika Fjelkner.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Fossilbränslefria kommuner 2.0 syftar till att fasa ut fossilbränsle på fyra områden: el, uppvärmning, drivmedel och tjänsteresor. I projektet arbetar Eslöv tillsammans med tio andra skånska kommuner mot det gemensamma målet att bli fossilbränslefria.

Eslöv ligger i topp

Enligt årets rapport ”Nästan fossilbränslefria” är Eslöv en av de kommuner som kommit allra längst med arbetet under 2020.

– Jag är verkligen positivt överraskad över hur mycket projektet redan åstadkommit med hjälp av EU-stödet. På flera områden är vi nästan helt fossilbränslefria. Det visar att Eslövs kommun tänker framåt på våra barn och barnbarn, säger kommunens energi- och klimatrådgivare Johan Bogaert.

Sedan flera år tillbaka använder Eslövs kommun helt fossilbränslefri el. Förra året uppnåddes även en helt fossilbränslefri uppvärmning av kommunens fastigheter, mot 98 procent 2019.

– Eslöv är en av de kommuner i Skåne som kommit längst med att fasa ut fossila bränslen. Det är vi stolta över och  det är bara möjligt tack vare insatser från politiker, medarbetare och medborgare, säger Johan Bogaert.

Tjänsteresorna har minskat

Under pandemiåret 2020 minskade kommunen sina flygresor med 50 procent och tågresorna med nästan 40 procent. Andelen fossilbränslefria resor är något lägre än tidigare år. Kommunens egna fordon körs till 89 procent på fossilbränslefritt bränsle.

– Vi har avvecklat en hel del bilar som vi inte har ersatt, men pandemin har varit speciell med många inställda möten och mycket arbete hemifrån, så än har vi inte facit. Tiden får utvisa vad det här ger, säger Helena Ohlsson, samordnare för fordonspoolen.

I rapporten tittar man även på kommunernas utsläpp av växthusgaser från el, uppvärmning, drivmedel, tjänsteresor och färdtjänst. Enligt mätningen släpper Eslövs kommun ut cirka 80 kilo koldioxid per medarbetare i kommunen. Det är lägst av samtliga kommuner i projektet.

Låga utsläpp av växthusgaser

Ser man till verksamheternas fullständiga utsläpp av växthusgaser finns det mycket kvar att göra. Därför arbetar Eslövs kommun bland annat med att minska utsläppen från entreprenader, resor och livsmedel.

– Naturligtvis kommer vi att fortsätta minska vår klimatpåverkan och i projektet har vi tre saker som vi jobbar vidare med. Vi undersöker vilka arbetsmaskiner vi kan byta ut mot fossilbränslefria, vi minskar på flygresor och resor med privat bil i tjänsten, och vi arbetar vidare med att minska matsvinnet, berättar Johan Bogaert.

Eslövs resultat för 2020 enligt rapporten:

  • Eslöv är till 99 procent fossilbränslefritt beräknat på en sammanvägning av de fyra indikatorerna samt färdtjänst.
  • Eslöv använder 89 procent fossilbränslefria drivmedel, vilket är något bättre än förra årets 84 procent.
  • Eslöv värmer upp fastigheter till 100 procent fossilbränslefritt och använder 100 procent fossilbränslefri el.
  • Eslövs kommuns tjänsteresor är till 62 procent fossilbränslefria.
  • Eslöv har lägst utsläpp av växthusgaser per årsanställd, motsvarande cirka 80 kilo koldioxid.

I rapporten ”Nästan Fossilbränslefria” kan du läsa hur elva skånska kommuner arbetar för att den kommunala verksamheten ska minska sina klimatutsläpp och bli fossilbränslefria. Rapporten är en del av det EU-finansierade projektet Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0 som drivs av Länsstyrelsen Skåne och Skånes Kommuner.

Här kan du läsa hela rapporten ”Nästan fossilbränslefria”

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window