Eslövs historia får en egen webbsida

Eslövs historia har fått en alldeles egen webbplats. På historia.eslov.se samlar vi historierna om Eslöv, våra byar, spännande byggnader och människorna som levt och verkat här.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Alla som vill har möjlighet att bidra med material. Har du en historia du vill dela med dig av eller kanske en gammal bild, så är du välkommen att lämna in materialet digitalt via vår historiewebb.

Vår gemensamma historia bevaras

– Vi har skapat historiewebben för att ta tillvara den skatt av gamla bilder och historier som finns och göra dem tillgängliga för alla. Webbsidan är långt ifrån klar och det kommer den heller aldrig att bli. Vi på kommunens kommunikationsavdelning arbetar med materialet när vi får möjlighet att avsätta tid. Så efter hand fylls webbsidan på och vår gemensamma historia bevaras, säger kommunikationschef Marie Carlberg.

Billinge ”Jernvägshotell” uppfört 1900 av Måns Andreasson, Billinges kommunalstämmas ordförande. Hotellet uppfördes bara två år efter järnvägens ankomst till byn vilket vittnar om den starka tilltron till byns framtid. Hotellet var igång fram till 1970-talet, idag driver företaget Nytida Solhagagruppen AB verksamhet i lokalerna. Bilden är hämtad ur Leif Cederbergs vykortssamling. Fotograf okänd.

Fantastiskt gensvar

Kommunens byaföreningar, hembygdsföreningar och andra som vi vet är intresserade av att bidra, har fått mejl från kommunens kommuniaktionsavdelning och uppmanas att gräva i sina minnen och gömmor.

– Vi har redan fått fint gensvar. Kort efter att mejlet gått ut fick vi till exempel in en fantastiskt bild av Billinge gamla järnvägshotell som byggdes år 1900, berättar Marie Carlberg.

Läs alla fantastiska historier och bidra gärna med egna bilder och berättelser på Eslövs kommuns historiewebb

Här kan du ladda upp ditt material

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window