Eslövs elever ska bli bättre på matte

Eslövs kommun satsar på matematik och vill att eleverna ska bli bättre. Därför har kommunen anställt en matematikutredare som ska undersöka hur matematikundervisningen ser ut och hur vi kan bli bättre.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Elevernas måluppfyllelse i matematik har under flera år varit lägre än övriga ämnen. Det gäller inte bara i Eslöv utan ämnet matematik sticker ut negativt i hela Sverige. Eslövs resultat i matematik ligger i linje med hur det ser ut i riket, men Barn- och familjenämnden tycker att vi ska prestera bättre än så.

En anställd matematikutredare

Lassana Ouattara har uppdraget att kartlägga matematikundervisningen i årskurs F-9.

Hösten 2018 genomfördes en mindre kartläggning av matematik-undervisningen som kom fram till att det behövdes en mer djupgående analys i kommunens grundskolor.

Så våren 2019 anställdes utredaren Lassana Ouattara vars uppdrag är att kartlägga matematikundervisningen i årskurs F-9 och ge förslag på vilka insatser som behövs för att höja måluppfyllelsen i ämnet.

Rapport i halvtid

Så här halvvägs i granskningen har matematikutredaren nu lämnat en halvtidsrapport där det framkommer både brister och goda resultat. Kartläggningen har gjorts genom klassrumsbesök, intervjuer och enkäter för rektorer, lärare och elever.

I utredningen visar det sig att många pedagoger tycker att elevernas bristande förkunskaper är den största orsaken till att de har svårt med matten. En annan orsak kan vara att det sker mycket traditionell undervisning som bygger på mekaniskt räknande till bekostnad av förståelse. Även elevernas bristande motivation kan spela en roll, speciellt om de tappar intresset redan i tidig ålder.

Olika modeller av matteundervisning ska testas

Nu inleds den andra delen av kartläggningen där några olika varianter av matematikundervisning ska testas. Olika lärare ska undervisa enligt olika modeller där målet är att undersöka vilken som fungerar bäst. Några grupper ska också undersöka vilken effekt digitala läromedel har.

De modeller som ska testas är:

  • blended learning
  • flippat klassrum
  • puls och aktivt lärande
  • aktiva klassrum

Slutrapport under våren 2021

Den slutgiltiga rapporten ska presenteras i januari 2021. Då kommer resultaten av testundervisningarna att redovisas.

I rapporten kommer även den fullständiga analysen av matematikutredningen samt förslag till hur Eslövs grundskolor kan bli bättre inom matematik.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window