Eslövs centrumhandel har den sjätte bästa omsättningsökningen i Sverige

I måndags släpptes Fastighetsägarnas Cityklimat för 2017, en rapport som ser mycket positiv ut för detaljhandeln i centrum.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

För Eslövs del är mycket positivt då vi placerade oss som sjätte bäst i landet. Omsättningsökningen av den totala konsumtionen i Eslövs centrum år 2017 var 4,1 procent, vilket är bland de högsta i Sverige. Riksgenomsnittet är 2,4 procent. Total var omsättningen 560 miljoner kronor där dagligvaruhandeln ökade med 5,2 procent (även den mycket hög) och sällanköpsvaruhandeln med 3,4 procent. Framförallt inom segmentet ”Hem och Fritidsvaror” ökade omsättningen under 2017.

Rapporten Cityklimatet beskriver hur detaljhandeln och annan service utvecklas i våra stadskärnor över tid. I rapporten mäts omsättning, marknadsandelar, verksamheter och antal arbetstillfällen i ca 60 svenska stadskärnor. Stadskärnans utveckling ger en viktig signal om hur orten och kommunen mår och vilka möjligheter och utmaningar den står inför. Detta är viktiga och kritiska frågor för fastighetsbranschen, varför Fastighetsägarna årligen beställer analysen.

Ta del av rapporten här.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window