Eslöv värd för e-handelsdag

Torsdagen den 7 februari bjuder SKL – tillsammans med Eslövs kommun – in till en nätverksdag för e-handel i Medborgarhuset i Eslöv. Ett fyrtiotal tjänstepersoner från Skånes och Blekinges kommuner och Region Skåne deltar.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

En av frågorna på agendan är den nya lag om e-faktura som träder ikraft den 1 april i år och hur arbetet kan underlättas och organiseras. Lagen innebär att alla nya avtal som leverantörer ingår med kommuner och andra offentliga aktörer måste faktureras med e-faktura.

– Det är roligt att få vara med och starta upp ett sådant här nätverk i Skåne. Vi har länge vetat om att det har funnits intresse. Därför är det glädjande att Eslövs kommun ville vara med och ordna den första träffen, säger Kerstin Wiss Holmdahl, förbundsjurist med ansvar för e-handelsfrågor på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Johanna Löthberg är e-handelsansvarig i Eslövs kommun

Kunskapsutbyte

Eslövs kommun är i uppstarten av e-handel vilket innebär att ett elektroniskt beställningssystem kommer att upphandlas. Detta ska kunna skicka elektroniska beställningar direkt till leverantörernas system och också kunna hantera efterföljande fakturor.

– Fokus det senaste halvåret har varit att öka andelen e-fakturor inför att den nya lagen träder ikraft. 2017 var andelen e-fakturor under 40 procent. Målet för 2019 är att vi ska nå minst 70 procent, säger Johanna Löthberg, e-handelsansvarig i Eslövs kommun, och fortsätter:

– Det är bra att vi kan ha nätverk i Skåne lokalt i dessa frågor. Vi är få i varje kommun som jobbar med e-handelsfrågor. Genom att lära känna kollegor i andra kommuner kan vi lära av varandra. Kunskapsutbytet ger möjlighet att inte göra om andras misstag och att repetera det som har varit bra.

Bakgrund

Projektet e-handel i Eslövs kommun startade i oktober förra året och beräknas vara klart vid årsskiftet. Redan nu, mindre än sex månader in i projektet, märks mätbara resultat av nedlagt arbete med att gå över från manuell fakturakontering till automatiserad där så är lämpligt. E-fakturor förväntas frigöra tid för medarbetarna att arbeta med att höja kvaliteten i det arbete som görs. För kommunens chefer förväntas projektet innebära att tid frigörs för ledarskap när fakturadministrationen minskar.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window