Eslöv utbildar för en demensvänligare värld

I måndags kom gode män och förvaltare från grannkommunerna till Eslöv för att lära sig att bli demensvänner. Initiativet till föreläsningen kommer från Madelen Hult-Filus och Karin Ljung Åkesson, som båda ingår i kommunens demensteam.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Karin Ljung Åkesson, demenssjuksköterska,
och Madelen Hult-Filus, demenshandläggare.

Eslövs kommuns sätt att arbete i ett demensteam där olika yrkesroller är representerade har väckt intresse hos andra kommuner.

Förutom att föreläsningen för grannkommunernas gode män och förvaltare så kommer även Nora kommun inom kort på studiebesök för att lära sig mer om hur teamet arbetar.

– De hörde av sig och ville veta mer om hur vi jobbar i team där sjuksköterska, biståndshandläggare, arbetsterapeut och undersköterska ingår, säger Madelen Hult-Filus.

En väg in i kommunen

Demensteamet fungerar som en väg in i kommunen och jobbar ofta uppsökande eller på initiativ från primärvården, till exempel då någon fått en diagnos.

Ofta så går den drabbade vidare och får stöd och hjälp, exempelvis hemtjänst eller daglig verksamhet. Då är demensteamets arbete ofta slutfört, men de fungerar ofta konsulterande när personen väl fått insatser från kommunen.

Fler får diagnos

Ungefär 120 personer drabbas av kognitiv sjukdom varje år i Eslöv. Andelen diagnoser har ökat på senare år.

– Fler blir utredda och får en diagnos. Nuförtiden ser vi inte minnesproblematik som en naturlig del av åldrandet. Det är inte normalt att drabbas av minnessvikt, säger Karin Ljung Åkesson.

Problem med minnet behöver inte vara demens

Hon berättar också att det egentligen inte finns något som kan kallas åldersglömska. Det är inte säkert att det är demens bara för att en person får problem med minnet, utan kan även bero på tillstånd som utbrändhet eller depression, men nästan alltid finns det en bakomliggande orsak.

Demensteamet har inte kontakt med alla, men många får hjälp att hitta rätt och få hjälp och stöd från kommunen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window