Eslöv tappar i företagsrankingen

Idag presenterade Svenskt Näringsliv sina årliga rankning av företagsklimatet i Sverige. Eslöv tappar 17 placeringar och hamnar på plats 154 bland Sveriges 290 kommuner.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Rankingen presenterades vid lunchtid  på Medborgarhuset i Eslöv av Carola Netterlid, biträdande regionchef på Svenskt Näringsliv i Skåne.

Det lokala företagsklimatet är en viktig fråga för Svenskt Näringsliv. Genom att vi varje år låter ungefär 60 000 företagare i Sverige ge sina synpunkter på attityderna till företagande, kommunens service eller tillämpningen av lagar och regler i den kommun där de verkar ges det lokala företagsklimatet en plats i debatten.

Svenskt Näringsliv presenterar den årliga mätningen i två delar –  en på våren, som består av enkätsvar där lokala företag ger sin bild av företagsklimatet i sin kommun, och en på hösten, där kommunrankinglistan ges i form av en relativ jämförelse mellan kommunerna. När Svenskt Näringsliv presenterade enkätsvaren i våras var det sammanfattande omdömet av företagsklimatet i Eslövs kommun det bästa sedan mätningarna startade.

När delresultatet tillkännagavs i våras indikerade det att Eslöv stigit och vi hade stora förhoppningar att få ett mycket bättre resultat än vad vi faktiskt fått idag, säger Lars Persson, Eslöv kommuns näringslivschef. Vi uppfattar att vi jobbar strategiskt och målmedvetet i nära dialog, såväl internt i kommunen över förvaltningsgränser och med politiken, som externt i en daglig kontakt med vårt näringsliv. Vi arbetar med ständiga förbättringar för att skapa det bästa företagsklimatet, så det är klart att jag är besviken.

Årets rapport bygger delvis på en enkätundersökning till företagen, delvis från statistik från SCB och UC. Enkäten och statistiken avgör rankingen. Det kan innebära att de kommuner som har ett starkt resultat i enkäten, men är svagare i statistiken, inte hamnar i toppen. För att hamna i toppen krävs ett bra resultat i både enkäten och statistiken.

I Eslöv har cirka 200 företagare fått enkäten från Svenskt Näringsliv. Svarsfrekvensen är 47 procent, vilket innebär att det är 85 företagare i kommunen som svarat. Merparten av företagen är inom bygg, transport, handel och industri. 82 procent av de svarande är män. 44 procent av dem är över 54 år och 32 procent mellan 45 och 54 år.

Läs mer på Svenskt Näringslivs hemsida

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window