Eslöv på Göteborg Film Festival

På Göteborg Film Festival deltog medarbetare från Eslövs kommun och berättade om film- och bildkunnighet för barn och unga – exemplet Eslöv.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Eslövs programpunkt presenterades på ett filmpolitiskt toppmöte vid Göteborg Film Festival. Eslövs kommun var inbjuden för att tala om kommunens arbete med barnkultur, i synnerhet film, i det Region Skåne-finansierade projektet Hållbar lokal infrastruktur inom film och rörlig bild för barn och unga.

Tine Billing och verksamhetschef Johan Plambeck (i mitten) på plats i Göteborg tillsammans med Carolina Falk, filmkonsulent på Film i Skåne, och Magnus Engvall, utvecklare film och rörlig bild på Region Skåne. Foto: Camilla Sjöstrand

Stärker demokratin

Alla är överens om hur viktigt det är att undervisa barn och unga i film- och bildkunnighet. Ändå vilar ansvaret fortfarande till stor del på enskilda eldsjälar och projekt landet runt. För att stärka demokratin och garantera alla barn samma kunskap behöver hållbara, långsiktiga strukturer skapas. Eslöv har kommit en god bit på väg i det arbetet.

Rättvisefråga

Projektet syftar till att utforma en modell och en metodik som överbryggar organisationsgränser till förmån för barns kreativa lärprocesser i grundskolan. Detta är ett viktigt arbete för en likvärdig skola, men också för att barn och unga ska möta och utvecklas genom kultur.

– För barnen är detta en rättvisefråga. Alla barn har rätt till kultur i lärandet. Nu gäller det bara att få till en hållbar organisation. Lyckas vi med det har vi som kommun ett försprång när det gäller hur empatisk, välorienterad och kreativ miljö Eslöv kan erbjuda. Det är detta som kultur i skolan kan hjälpa till med, säger Tine Billing, barnkultursekreterare i Eslövs kommun.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window