Eslöv och Lund siktar på en gemensam överförmyndarnämnd

Eslövs och Lunds kommuner samarbetar nu mot målet att bilda en ny gemensam överförmyndarnämnd.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Det är en spännande uppgift vi påbörjat tillsammans. Om allt går som planerat och blir verklighet till årsskiftet, är det den första gemensamma nämnden Eslöv har med en annan kommun. Det skulle även bli Lunds första samarbete av den här typen. Båda våra kommuner lägger mycket kraft på att gemensamt skapa en ny verksamhet där vi kan dra nytta av allt bra som görs i dagens två verksamheter, säger Kerstin Ekoxe (S), ordförande i Eslövs överförmyndarnämnd.

Samarbetar redan

Under 2021 har kommunerna utrett förutsättningarna för ett närmare samarbete. Båda kommunerna har fattat politiska inriktningsbeslut om att ta de steg som behövs för bilda en gemensam överförmyndarnämnd.

Eslöv och Lund samarbetar redan idag i ett informellt nätverk för överförmyndarfrågor. Exempelvis arrangeras gemensamma utbildningar för ställföreträdare, tjänstepersoner och förtroendevalda.

Mindre sårbart

Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet. Verksamheten är i princip helt lagstyrd och det kommunala handlingsutrymmet för ledning och styrning är relativt begränsad.
En gemensam organisation ska göra det möjligt att minska sårbarheten i de små verksamheterna, utnyttja potentialen i ett samlat geografiskt område och nyttja verksamheternas olika styrkor, men också att lättare möta framtida lagkrav.

Start 1 januari 2023

Eslöv och Lund kommer under våren att tillsammans ta fram förslag på avtal, reglemente och överenskommelse om hur en övergångsprocess kan gå till.

Kommunfullmäktige i båda kommunerna ska vid halvårsskiftet kunna fatta slutgiltigt beslut om en gemensam nämnd inför den nya mandatperioden med start den 1 januari 2023.

Mer information om vad beslutet innebär för ställföreträdare med flera kommer att presenteras när de slutgiltiga besluten är fattade i kommunfullmäktige i juni.

Överförmyndarnämnden i Eslövs kommun

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window