Eslöv, Lund och Sjöbo undertecknade ansökan till Unesco

Storkriket i Vombsjösänkan är nu nära att bli Sveriges åttonde biosfärområde. Ansökan undertecknades vid en ceremoni på Vombsjöns strand – mittpunkten där de tre kommunerna Eslöv, Lund och Sjöbo möts.

Tillsammans med Skånes landshövding Anneli Hulthén satte de tre kommunstyrelsernas ordföranden sina namn på ansökan till Unesco – FN:s organ för utbildning, vetenskap och kultur.

Nu skickas ansökan till Sveriges regering som ska skicka den vidare till Unesco. Om allt går enligt planerna så tas det slutliga beslutet av Unescos Biosfärprogram. I så fall blir Storkriket ett officiellt biosfärområde redan i september.

Ansökan till Unesco undertecknas av landshövding Anneli Hulthén och de tre kommunstyrelsernas ordföranden Anders Almgren, Lund, Johan Andersson, Eslöv, och Magnus Weberg, Sjöbo. Till höger projektledaren Anna-Karin Poussart.

Unika möjligheter

Förutom av Anneli Hulthén undertecknades ansökan av Johan Andersson (S), KS ordförande i Eslöv, Anders Almgren (S), Lund, och Magnus Weberg (M), Sjöbo.

– Det ska bli spännande att följa vad det här ambitiösa projektet kan göra för vårt område. Ett biosfärområde sätter fokus på viktiga frågor och ger oss unika möjligheter att utvecklas tillsammans. Jag är imponerad av det stora engagemanget, både från projektgruppen och alla andra deltagare från näringsliv och olika intressegrupper, säger Johan Andersson.

Biosfärområden världen över

Biosfärområden utses världen över och pekar ut platser där ekologiska resurser kan brukas utan att förbrukas. Här ska skapas möjligheter för hållbar utveckling för både människor och miljön.

Tanken är att biosfärområdena ska leda arbetet för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Ansökan till Unesco undertecknades vid en ceremoni på Vombsjöns strand.
Ansökan till Unesco undertecknades vid en ceremoni på Vombsjöns strand.

Natur och kultur

Biosfärkoordinator: Anna-Karin Poussart.

Varje biosfärområde är unikt och har sina fokusområden.

I Storkriket möter unika geologiska förutsättningar, hög biologisk mångfald och intressant kulturhistoria.

Storkriket ligger mitt i en kraftigt växande region där många människor är beroende av områdets livsmedelsproduktion, vattenförsörjning och möjlighet till rörelse och friluftsliv. Därför är Storkriket en perfekt plats för ett biosfärområde.

– Stort tack till alla lokala aktörer som möjliggjort att vi nu har en färdig ansökan. Vi ser fram emot att vi inom Storkriket tillsammans ska bidra till att arbetet med en hållbar samhällsutveckling växlas upp i vårt unika område, säger Anna-Karin Poussart, biosfärkoordinator för Storkriket.

Läs mer om Storkrikets arbete och ansökan till Unesco

Läs mer om biosfärområden på Unescos webbplats

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window