Eslöv lär baltiska staterna ta emot flyktingar

När länderna i Baltikum behöver lära sig mer om att ta emot flyktingar kommer de till Eslövs kommun. En delegation med representanter för Estland, Lettland och Litauens regeringar och kommunala tjänstepersoner har under ett möte Medborgarhuset fått veta mer om hur vi i Eslöv jobbar med integration av nyanlända.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Karolis Zibas, integrationshandläggare på UNHCR, Tony Hansson, ordförande i vård- och omsorgsnämnden, Annie Niubó, utvecklingsstrateg, och Laura Pereviciute, enhetschef på socialförsäkrings- och arbetsmarknadsdepartementet i Litauen.

Besöket har arrangerats av representanter från FN:s flyktingorgan UNHCR och Länsstyrelsen Skåne. Gruppen gör under några dagar studiebesök i Sverige och Danmark.

I Sverige har Malmö, Lund och Eslöv valts ut som goda förebilder.

– Eslöv är ett bra exempel på hur en mindre kommun kan jobba med integrationen av nyanlända tillsammans med civilsamhället, föreningar och idéburen verksamhet, säger Klara Steinvall på Länsstyrelsen.

Representanter för regeringarna och kommuner i Estland, Lettland och Litauen under besöket i Eslövs Medborgarhus. Besöket organiserades av FN:s flyktingorgan UNHCR och Länsstyrelsen.

70 000 flyktingar till Litauen

Bakgrunden till besöket är kriget i Ukraina som gett stora flyktingströmmar även till de baltiska staterna.

– Sedan kriget bröt ut har vi i Litauen fått ta emot omkring 70 000 flyktingar. Det är en helt ny situation för oss. Innan krigsutbrottet kom det ett par hundra flyktingar om året. Därför är vi angelägna om att få besöka länder som Sverige och Danmark som har stor erfarenhet av flyktingintegration, säger Laura Pereviciute, enhetschef på socialförsäkrings- och arbetsmarknadsdepartementet i Litauen.

En enorm boost

Under besöket i Eslöv fick delegationen veta mer om kommunens arbete med nyanlända. Även representanter för bildningsförbunden ABF och Studiefrämjandet berättade om sitt arbete bland annat med grupper där man tränar sig i att tala svenska och förstå hur det svenska samhället fungerar.

– För oss som jobbar med de här ofta tunga frågorna, är det en enorm boost att bli utvalda att visa upp och berätta om vårt arbete, säger Annie Niubó, utvecklingsstrateg på Eslövs kommun.

Roligt att bli utvald

Tony Hansson (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden, håller med.

– Självklart är det roligt att de valt ut just Eslöv som en förebild. Det är positivt både för kommunen och för alla våra tjänstepersoner som jobbar med integrationsfrågor, säger Tony Hansson.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window