Eslöv kommun går plus 74,7 miljoner

Eslövs kommun har mycket god ekonomi och gick 74,7 miljoner kronor plus år 2020. Räknar vi in de kommunala bolagen så blir överskottet ännu större – 118,5 miljoner. Det visar årsredovisningen för 2020 som en enig kommunstyrelse godkände den 6 april. Förslaget till årsredovisning ska nu vidare för beslut i kommunfullmäktige.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– 2020 var ett märkligt år. Vi klarar alla våra ekonomiska mål men pandemin har inneburit stora påfrestningar som säkert kommer att visa sig i framtiden. Inte minst har pandemin inneburit belastningar för personalen inom vården, omsorgen, skolan och barnomsorgen, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (S).

Positivt resultat för nämnderna

Nämnderna redovisar totalt sett ett positivt resultat. Speciellt stora överskott har de båda utbildningsnämnderna barn- och familjenämnden med 22,1 miljoner kronor och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med 16,1 miljoner.

Stor del av överskottet kommer från statliga ersättningar för sjukfrånvaro.

Populär gymnasieskola

– En annan faktor är vår populära gymnasieskola Carl Engströmgymnasiet som lockar fulla klasser, Även de interkommunala ersättningarna spelar in, säger vice ordförande Catharina Malmborg (M).

Några nämnder går back, bland annat vård- och omsorgsnämnden med 3,7 miljoner kronor.

– Det får ses som ett godkänt resultat mot bakgrund av att Vård och Omsorg totalt hanterar en budget på 628 miljoner. Dessutom kommer resultatet sannolikt att förbättras ytterligare och kan i slutänden hamna på plus med hjälp av diverse statliga corona-ersättningar, säger Johan Andersson.

En del av överskottet sätts av för att användas för framtida behov och 31 miljoner kronor går till kommunens resultatutjämningsfond.

Positiva resultat för bolagen

När Eslövs kommuns bolag inkluderas i resultatet så blir 2020 års överskott hela 118,5 miljoner kronor.

Eslövs Bostads AB når ett plusresultat på 45,5 miljoner. Bland annat på grund av bytesaffärer som gjorts med HSB. På grund av corona-pandemin har bolaget heller inte kunnat genomföra planerade renoveringar av ett antal lägenheter.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window