Eslöv klättrar ytterligare i Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet

Eslövs kommun klättrar ytterligare fem placeringar när företagarna får sätta betyg på kommunens näringslivsarbete. Förra året nådde vi vårt bästa resultat någonsin och i år är företagarnas betyg ännu högre.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Eslöv får 3,6 poäng av 6 möjliga i Svenskt Näringslivs enkät om det lokala företagsklimatet. Det är högre än genomsnittssiffran för företagen i hela riket som ligger på 3,4.

Bland alla Sveriges 290 kommuner placerar vi oss på plats 98, jämfört med plats 103 förra året.

– Det här är det bästa resultatet för Eslöv någonsin. Att klättra ytterligare fem placeringar efter rekordresultatet i fjor är mycket bra. Det är glädjande att vårt arbete med att ständigt förbättra servicen för och dialogen med våra företag ger resultat, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (S).
Svenskt Näringslivs enkät är en årlig mätning där medlemsföretag i respektive kommun får svara på ett antal frågor om hur de upplever företagsklimatet och samarbetet med kommunen.

Svenskt Näringslivs regionchef Johan Dalén tillsammans med Eslövs kommunalråd Johan Andersson (S) och Catharina Malmborg (M).

Företagens eget betyg

I årets undersökning har 51 procent av de tillfrågade företagen i Eslövs kommun svarat, vilket motsvarar 98 företag.

– Vi vet att våra företag har det tufft i det rådande ekonomiska läget med lågkonjunktur, Vi strävar efter att företagarna ska känna att de har nära till både tjänstepersoner och politiker och vi arbetar för att stödja och underlätta för näringslivet. Det är företagens drivkraft som är grunden för ett bra företagsklimat och kommunens tillväxt, säger Catharina Malmborg (M), kommunstyrelsen första vice ordförande.

Direktkontakt med företagen

Johan Andersson och Catharina Malmborg har direktkontakt med både små och stora företag. Bland annat besöker de regelbundet företag i olika branscher tillsammans med kommundirektör Eva Hallberg, näringslivschef Camilla Fahlström och näringslivsstrateg Cecilia Wennersten.

Eslövs kommun är aktiv i Malmö-Lundregionens gemensamma näringslivsarbete som har visionen att skapa Sveriges bästa näringslivsklimat.

– Tillsammans har vi lagt grunden för gemensamt ökad tillväxt och bland annat tagit fram verktyg för bättre service och förståelse för företagares vardag. Ett arbete som vi ser ger gott resultat, säger näringslivschef Camilla Fahlström.

Ett viktigt kvitto

Alla kommunens tjänstepersoner går en digital utbildning som heter ”Inte bara trevlig”. Den handlar om bemötande och ger en inblick i det lokala näringslivet. De tjänstepersoner som har direktkontakt med företag i sin tjänst går en fördjupad utbildning.

Eslövs kommun har målet att bli en av de ledande kommunerna för ett attraktivt och utvecklande företagsklimat.

– Därför är det roligt att med årets näringslivsranking få ett kvitto på att vi med tydliga steg fortsätter det uppskattade arbetet med och för näringslivet, säger Camilla Fahlström.

Företagsklimatet i Eslövs kommun 2023 

Mer information foretagsklimat.se

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window