Eslöv klättrar i Lärarförbundets ranking

I årets mätning av Lärarförbundets ranking klättrar Eslöv från plats 109 till 99. Kriterierna friska lärare och hög andel godkända elever tillhör Eslövs kommuns styrkor.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Eslövs kommun ligger på 99:e plats bland landets 290 kommuner i 2018 års Bästa skolkommun, en förbättring med tio placeringar jämfört med året innan. Eslöv rankas därmed som den 14:e bästa skolkommunen bland Skånes 33 kommuner. Mest markant klättring gör Eslöv i kategorin friska lärare, där kommunen klättrar från plats 179 till plats 21.

Våra pedagoger gör fantastiska arbetsinsatser för våra elever varje dag. För att våra medarbetare ska må ännu bättre bedriver vi ett långsiktigt förebyggande arbetsmiljöarbete som börjar ge resultat. Under året har vi genomfört en rad insatser för att främja hälsa och förebygga arbetsmiljörisker. säger Kerstin Melén-Gyllensten, förvaltningschef Barn och Utbildning.

De hälsofrämjande insatser och förebyggande arbetsmiljöinsatser som Barn och Utbildning arbetar med har långsiktiga effekter för ett hälsosamt arbetsliv. Redan nu syns resultat i minskad sjukfrånvaro. Under 2018 har hälsotalet ökat från 8 procent i början av året till 6,9 procent i september.

Siffrorna är klart positiva för oss och viktiga när vi ska rekrytera ny personal, men arbetet med att ge våra lärare rätt förutsättningar i mötet med varje enskilt barn förs inom många områden. Områden som drar ner kommunens ranking och som vi behöver arbeta mer med är bland annat resurstilldelning och att öka andelen elever som fullföljer gymnasiet inom tre år, säger Kerstin Melén-Gyllensten.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window