Eslöv klättrar i årets skolranking

Eslöv klättrar 38 placeringar till plats 101 när Lärarförbundet presenterar årets ranking av landets bästa skolkommuner. Förbättringen kan bland annat kopplas till höga lärarlöner, friska lärare och hög andel elever som fullföljer sin gymnasieutbildning.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Eslövs kommun ligger på plats 101 bland landets 290 kommuner i 2020 års bästa skolkommun, en förbättring jämfört med året innan då vi hamnade på plats 139. Eslöv rankas därmed som den 12:e bästa skolkommunen bland Skånes 33 kommuner.

Satsningar på löner och arbetsmiljö

Eslövs kommun har de senaste åren gjort stora satsningar på lärarnas löner samt haft fokus på medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö, något som kan ha bidragit till de goda resultaten.

– Vi har mycket kompetenta lärare. Dessutom arbetar vi tillsammans målmedvetet och systematiskt med barns och elevers lärande och utveckling, säger Kerstin Melén-Gyllensten, förvaltningschef för Barn och Utbildning.

Kriterier som mäts

Lärarförbundet Sveriges utser varje år den bästa skolkommunen för att sätta fokus på kommunernas roll som huvudmän för skolan.

– Det är glädjande med förbättringen. Det bekräftar att utvecklingen går åt rätt håll, något vi sett även på skolresultaten. Extra glädjande i just den här undersökningen är det goda resultatet kommunen får som huvudman, säger David Westlund, ordförande i barn- och familjenämnden.

Lärarförbundets undersökning bygger på en jämförelse av tio kriterier:

  • Resurser till undervisningen
  • Utbildade lärare
  • Lärartäthet
  • Friska lärare
  • Lärarlöner
  • Kommunen som huvudman
  • Andel barn i förskola
  • Meritvärde årskurs 9
  • Andel godkända elever
  • Fullföljd gymnasieutbildning inom 3 år

För varje kriterium har ett individuellt indexvärde tagits fram.

På Lärarförbundets webbsida kan du läsa hela rankingen för Sveriges bästa skolkommun

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window