Eslöv klättrar 68 placeringar i årets näringslivsranking

Eslöv klättrar bland de kommuner i Sverige som erbjuder bäst företagsservice. Sjua i Skåne och plats 47 i hela landet är årets placering.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Vårt mål är att bli Skånes mest företagsvänliga kommun, säger näringslivschef Lars Persson, kommunalråd Catharina Malmborg, näringslivsstrateg Kosovar Gashi och företagslots Natasa Curic.

– Otroligt glädjande att vårt strategiska arbete ger så goda resultat. Många gör ett fantastiskt arbete för att ge våra företagare bästa möjliga service, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson.

Det är Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som varje år genomför mätningen Insikt, där företagare får sätta betyg på kommunens service.

Klättrar till plats 47 i landet

Eslöv klättrar från plats 115 till 47 på ett år, och hamnar i topp 50 i Sverige. I Skåne hamnar vi på plats sju. Eslövs Nöjd kund index, NKI, är 76 av hundra möjliga för 2018, vilket är högre än genomsnittet för hela riket. Totalt deltar 184 av landets 290 kommuner i årets undersökning. I topp hamnar Höganäs med en förstaplats både i Skåne och i Sverige.

I SKL:s mätning får just de företag som haft ärenden med kommunen sätta betyg på hur nöjda de är med kommunens service och effektivitet i myndighetsutövningen. Kommunernas genomsnittliga NKI-värde för hela landet är 72 av 100 möjliga.

Förbättrar oss på alla serviceområden

Av de företagare som haft ärenden med kommunen har 53 procent svarat på SKL:s enkät. De har bedömt kommunens service inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Frågorna handlar om sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

– Vi är fantastiskt glada över resultatet. Speciellt nöjda är vi över att ha förbättrat oss på samtliga serviceområden, jämfört med mätningen året innan, säger kommunens näringslivsstrateg Kosovar Gashi.

Besöker över hundra företag varje år

Särskilt utmärker sig betyget på hur kommunen sköter livsmedelsärenden, vilket oftast handlar tillstånd och inspektioner. Där får Eslövs kommun tredje bäst resultat i Skåne och är nummer 17 i hela landet.

Även hur kommunen hanterar bygglovsärenden får höga betyg av våra företagare. Plats nummer sju i Skåne och 36 i riket.

– Vårt målmedvetna arbete med att öka företagsservicen ger resultat. Vi jobbar mycket med direkta kontakter med företagen. Bland annat besöker vi varje år över hundra företag som är verksamma i kommunen, vi arrangerar utbildningar och bjuder regelbundet in till träffar och nätverk, berättar Kosovar Gashi.

En företagsvänlig kommun

Internt läggs mycket kraft på att jobba mot samma mål och förankra arbetet med företagsservice.

– Precis som företagen har sina kunder så är företagarna våra kunder, säger Kosovar Gashi.

Dessutom jobbar Eslövs kommun mycket målmedvetet med företagslots som hjälper nya företagare, samt stöttar befintliga företag som vill utvecklas. Genom företagslotsen har varje företagare en och samma kontaktperson som ser till att de hamnar rätt, vet vilka tillstånd som krävs och skapar kontakt med rätt funktioner inom kommunen.

– Eslövs resultat är fantastiskt och nu jobbar vi vidare mot målet att bli Skånes mest företagsvänliga kommun, säger kommunalråd Catharina Malmborg.

SKL:s mätning Insikt 2018

Läs mer om kommunens näringslivsarbete

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window