Eslöv får trygghetsboende med 23 lägenheter

Vård- och omsorgsboendet Vårlöken i Eslöv byggs om och blir delvis ett biståndsbedömt trygghetsboende med 23 lägenheter. Tanken är att erbjuda ett tryggt boende för äldre som känner sig ensamma och otrygga.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Lägenheterna har två rum och ett riktigt kök, men även en gemensamhetslokal där de boende kan umgås och äta måltider ihop.

– Vi vill komma åt den otrygghet och ensamhet som många äldre känner i sina hem. Biståndsbedömda trygghetsboenden är ett ganska nytt koncept, säger Tony Hansson, ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Fördelas av biståndshandläggare

Vem som får möjlighet att flytta in bedöms av en biståndshandläggare utifrån ett regelverk som just nu ses över. Målgruppen är personer som känner sig ensamma och otrygga i sina hem, men inte är så sjuka att de behöver bo på ett vård- och omsorgsboende. .

De boende som har behov av hjälp och stöd får det genom hemtjänsten. Åldersgränsen kommer troligen att ligga på 75 år.

Ansökan öppnar inom några veckor

Inflyttningen väntas börja i juli och Tony Hansson tror att det är ett stort sug efter den här typen av boende.

Vad hyran hamnar på är inte bestämt ännu, men ansökan öppnar inom några veckor. Den som är intresserad av en lägenhet i det nya boendet kommer att kunna söka genom en e-tjänst på kommunens hemsida.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window