Eslöv får bidrag för att skydda hotade växter

Eslövs kommun får medel från Länsstyrelsen för att skydda arterna humlesuga, kärrnäva och ängsskära. Det är tre blommor som är både ovanliga och hotade. Pengarna ska användas för att skydda växterna, men även för att föröka och plantera ut dem på nya ställen.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Humlesugan har lila blommor som är  mycket uppskattad av humlor och fjärilar och har därför stor  ekologisk betydelse
Humlesugan är mycket uppskattad av humlor och fjärilar och har därför stor ekologisk betydelse.

Projektet beviljas 134 000 kronor från Länsstyrelsen genom Lokala Naturvårdssatsningen, förkortat LONA.

Utöver att skydda och föröka blommorna, vill Eslövs kommun höja intresset hos markägare och allmänheten samt sätta upp informationstavlor om arterna.

Hotade arter

Alla tre arterna, humlesugan, ängsskäran och kärrnävan är starkt hotade arter som bara finns på ett fåtal ställen i Sverige.

Till exempel finns humlesugan bara på fem platser i Skåne, varav fyra ligger i Eslöv kommun och en i Lunds kommun.

Tillsammans med Lunds botaniska förening ska Eslövs kommun försöka odla frön från alla tre arterna för att plantera ut dem, och på så sätt bevara och föröka växterna.

Långsiktiga effekter

Arterna bidrar till att bevara den biologiska mångfalden. Humlesugan är till exempel mycket uppskattad av humlor och fjärilar och har därför stor ekologisk betydelse.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window