Eslöv deltar i forskning för digitalt stöd till personer med demens

Som enda kommun i Sverige deltar Eslöv i ett europeiskt samverkansprojekt kring digitalt stöd till personer med demenssjukdom. Projektet Dem@entoring är ett samarbete med Lunds Universitet. Även EU-länderna Danmark, Grekland, Italien och Polen ingår i Dem@entoring.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Syftet med projektet, som leds av medicinska fakulteten, institutionen för hälsovetenskap på Lunds Universitet, är att utveckla och testa ett evidensbaserat, digitalt mentorprogram, e-mentorer, för stöd till personer med demenssjukdom och deras informella och formella vårdgivare.

Karin Ljung-Åkesson, demenssjuksköterska i Eslövs kommun
Karin Ljung-Åkesson är demenssjuksköterska i Eslövs kommun.

– Eslöv satsar rejält på utveckling av demensvården med utbildningar, bredare organisation inom demensvården och nu senast genom att delta i det här projektet, säger Karin Ljung Åkesson, demenssjuksköterska i Eslövs kommun.

Forskning ger hopp

Inom demenssjukvården i Eslöv finns sedan en lång tid tillbaka ett samarbete med Lunds universitet och ett välfungerande kontaktnät med forskare inom demensområdet.

När frågan om deltagande i projektet kom var det därför enkelt för Eslöv att tacka ja.

– Jag arbetar mycket praktiskt med demensfrågor och ser forskningen som ett hopp om framtidens vård. Förhoppningen med projektet är att demensfrågorna synliggörs ännu mer i samhället, säger Karin Ljung Åkesson.

Fokusgrupperna intervjuas

Connie Lethin och Agneta Malmgren Fänge, från Lunds Universitet, är ansvariga forskare för projektet i Sverige.
Connie Lethin och Agneta Malmgren Fänge, från Lunds Universitet, är ansvariga forskare för projektet i Sverige.

Intervjuer kommer att genomföras med fokusgrupper bestående av personer med demensdiagnos, anhöriga som vårdar personer med demens samt personal med erfarenhet av att arbeta med personer med demens.

Deltagarna i fokusgrupperna kommer att intervjuas och få svara på frågor kring sitt behov i vardagliga vårdsituationer.

Kunskapen som genereras i intervjuerna kommer att utgöra en del av underlaget för att specificera innehållet i utbildningsprogrammet för e-mentor.

Resultaten kommer att presenteras i rapporter och vetenskapliga artiklar. Projektet pågår till mars 2021.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window