Eslöv backar i årets mätning av företagsklimatet

Eslöv backar fyra placeringar i årets ranking av företagsklimatet i Sverige. Det visar Svenskt Näringslivs årliga mätning av företagsklimatet i landets 290 kommuner.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Förra året gladdes vi åt att ha stigit 24 placeringar jämför med 2018. Nu tappar vi tyvärr fyra av dem och hamnar totalt på plats 134, säger Lars Persson, näringslivschef i Eslövs kommun.

Attityder och upplevelser mäts

I undersökningen mäts företagens attityd till och upplevda intryck i olika frågor som gäller kommunens kontakt med det lokala näringslivet. Mätningen gjordes under vintern och avslutades i mars. 200 företag som är medlemmar i Svenskt näringsliv fick enkäten. Av dem valde 97 att svara.

– Ett gott företagsklimat är en av de viktigaste förutsättningarna för att skapa en attraktiv och hållbart växande kommun. Vi är glada att flera företag väljer att expandera och satsa i Eslöv och vill skapa de bästa förutsättningarna för våra företag. Vi tar deras upplevelser på största allvar och jobbar kontinuerligt med att bli ännu bättre på vårt näringslivsarbete, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (S).

Finns ljuspunkter

Samtidigt som företagen upplever en viss försämring av dialogen med kommunens beslutsfattare och i attityden bland tjänstepersoner och politiker, finns det också ljuspunkter i årets mätning.

– Många upplever en förbättring av kommunens service och bemötande, liksom i informationen till företagen. Generellt upplever närmare 35 procent att företagsklimatet har förbättrats i kommunen de senaste fem åren, säger Lars Persson.

Höganäs är Skånes bästa kommun och placerar sig som fyra i landet totalt.

Läs mer om mätningen på Svenskt näringslivs webbplats

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window