Enklare och snabbare med e-tjänster

Under året har Eslövs kommun publicerat ett flertal nya e-tjänster framför allt gällande serveringstillstånd och försäljning av folköl och tobak. E-tjänster som nås via kommunens webbplats under rubriken ”E-tjänster och blanketter”.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Vi ser en stor nytta för kommunens medborgare när de använder våra e-tjänster. Via e-tjänsterna kan medborgarna göra sina ärenden när det passar dem och de slipper begränsade öppettider och telefonköer. Dessutom minskar pappersanvändandet betydligt, menar Ann-Britt Lind, utvecklingschef hos Vård och Omsorg.

Linus Engqvist, krögare på Eslövs golfrestaurang, är en av dem som har använt e-tjänsterna. Han berättar nöjt:

Att använda kommunens e-tjänst var enkelt och tidseffektivt. Det tog några få minuter att få iväg en ansökan för tillfälligt tillstånd för servering, sen kunde jag återgå till den vanliga verksamheten.

Under 2019 planerar Eslövs kommun fler e-tjänster. Bland annat tillkommer e-tjänster för ansökningar om olika insatser inom socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window