En anställd på förskola har konstaterad covid-19

En anställd på Munkebo förskola i Eslöv har testats positivt för covid-19. Personen är isolerad i sitt hem.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Smittskyddet i Region Skåne har kontaktats via kommunens medicinskt ansvarig sjuksköterska. Smittskyddet rekommenderar att verksamheten på förskolan fortsätter som vanligt.

Förskolan har öppet som vanligt

Vårdnadshavare rekommenderas därför att fortsätta lämna sina barn på förskolan, förutsatt att de är fullt friska.

Personalen och vårdnadshavarna har fått information om att en anställd har konstaterad covid-19.

Alla med symtom ska stanna hemma

Vårdnadshavare som har symtom, även lindriga, uppmanas att stanna hemma och om möjligt be någon annan person lämna och hämta på förskolan.

Om ett barn har symtom gäller att barnet ska vara symtomfritt i 48 timmar innan det får återgå till förskolan.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window