Elevhälsans personal HBTQI-certifierad

Lagom till IDAHOT-dagen – internationella dagen mot homofobi, transfobi och bifobi – idag den 17 maj har all personal inom elevhälsan och centrala undervisningsgruppen blivit HBTQI-certifierad.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Detta är en stor satsning för Eslövs kommun, där all personal utbildat sig under fyra heldagar. Det ger en kvalitetsstämpel som vi är väldigt stolta över, berättar Tammy Jara, enhetschef för barn- och elevstödsenheten.

Vad innebär en HBTQI-certifiering?

En HBTQI-certifiering innebär ett strategiskt arbete med syfte att skapa en öppen och inkluderande arbetsmiljö och ett hbtqi-kompetent bemötande.

Certifieringen är ett sätt att öka kunskapen och säkra ett bättre inkluderande bemötande av sin målgrupp. Det handlar om mänskliga rättigheter i vardagen.

Arbetsgrupp och handlingsplan

En arbetsgrupp från barn- och elevstödsenheten har tillsats, som har ett extra ansvar för processen före och efter certifieringen. I denna process har syfte och mål med certifieringen klargjorts.

Enheten tittar nu bland annat igenom allt sitt skrivna material, så att tonen är inkluderande.

– Det har också satt igång diskussioner om våra normer och hur djupt rotade de är, trots att vi uppfattar oss själva som normkritiska, säger Tammy Jara.

Hbtqi ett samlingsbegrepp

Certifieringen gäller i tre år. Efter dessa tre år samlas arbetsgruppen igen för en omcertifierings-workshop där handlingsplanen ska uppdateras för de kommande åren.

Hbtqi är ett samlingsbegrepp som innefattar homo- och bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och personer med intersexvariation.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window