Elever och frivilliga syr skyddsrockar till kommuner i Mellanskåne

I tider av utmaningar föds nya samarbeten. Eslövs kommun samverkar nu med Skånes hemslöjdsförbund för att få hjälp med att sy upp 150 skyddsrockar till kommunens medarbetare inom vård och omsorg. Bland dem som syr finns många i karantän som nu har fått en viktig sysselsättning.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Textillärare My Härstedt och hemslöjdskonsulent Anna-Lisa Persson samarbetar för att täcka behovet av 650 skyddsrockar.

Kontakten togs i förebyggande syfte för att dels inte få brist framöver, dels kunna använda flergångsmaterial där det är lämpligt, vilket också är bra ur ett miljöperspektiv.

Skyddsrockarna är enkla att sy för dig som har lite vana.

Hemslöjdskonsulent Anna-Lisa Persson aktiverade sitt nätverk av sykunniga på Eslövs förfrågan och fick tips om att ett liknande arbete pågick i Höörs kommun. Textillärare My Härstedt på Ringsjöskolan hade tagit fram ett mönster och satt igång ett arbete för att täcka Höörs behov av ytterligare 500 skyddsrockar och de båda inledde ett samarbete.

Volontärarbete i karantän

Det mellanskånska samarbetet går till så att ScandExpo i Höör skär ut mönsterdelarna vilka sedan packas i påsar med material till vardera tio skyddsrockar.

Materialet kan hämtas på olika ställen och kan också levereras hem till dem som tillhör riskgrupperna. De som syr – helt utan ersättning – är Mys slöjdelever på Ringsjöskolan, frivilligorganisationer och Skånes hemslöjdsförbunds nätverk.

– Som hemslöjdsförbundet tillhör vi civilsamhället och även vi måste mobilisera i kris med det som vi kan hjälpa till med. Gensvaret i vårt nätverk är översvallande, berättar Anna-Lisa Persson.

Många vill engagera sig

I Skånes hemslöjdsförbunds nätverk finns många 70-plussare som i sin karantän nu kan vara med och bidra till en säkrare arbetsmiljö inom vården.

– Det är härligt att se alla dessa initiativ och hur många som vill engagera sig. Slöjd och slöjdtänk är ytterst relevant när vi hamnar i en krissituation. Att tänka slöjd är nämligen att med givna medel lösa den situation som ligger framför en, säger Anna-Lisa Persson.

Vill du också hjälpa till?

Rockarna är enkla att sy och en vanlig symaskin räcker bra.
Läs mer på Skånes hemslöjdsförbunds webbsida

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window