Eldningsförbudet tas bort

Regn och sjunkande temperaturer har minskat brandrisken i Eslövs kommun. Därför hävs i dag eldningsförbudet som har gällt sedan den 7 juni. Men den som tänker elda uppmanas att vara fortsatt försiktig.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Beslutet att häva eldningsförbudet gäller från och med den 3 juli. Räddningstjänsten Syds brandriskprognos visar att den senaste tidens regn och sjunkande temperaturer lett till minskad brandrisken i skog och mark.

Grillplats med bänkar och grillar i Trollsjöområdet
Nu är det återigen tillåtet att grilla, bland annat på kommunens grillplatser.

Uppmanar till fortsatt försiktighet

Beslutet innebär att det återigen är tillåtet att elda utomhus. Men vi uppmanar ändå den som tänker elda att vara försiktig. Använd fasta grillplatser som är utformade för att minska risken för brandspridning, exempelvis kommunens iordningställda grillplatser.

Använd grill med ben eller stativ

Om du grillar på egen tomt bör du göra det med grill på ben eller stativ. Placera grillen på ett jämnt underlag av grus eller sten på behörigt avstånd från brännbart material. Ha alltid tillgång till vatten för att kunna släcka elden.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window