Eldningsförbudet är upphävt – men fortsätt att vara försiktig

Från och med idag måndagen den 27 maj upphävs eldningsförbudet i Eslövs kommun.

Beslutet innebär att det återigen är tillåtet att elda utomhus, men Räddningstjänsten Syd uppmanar ändå till att fortsätta vara försiktig. Använd fasta grillplatser som är utformade för att minska risken för brandspridning, exempelvis kommunens iordningsställda grillplatser.

Använd grill på ben

Om du grillar på egen tomt bör du göra det med grill på ben eller stativ. Placera grillen på ett jämnt underlag av grus eller sten på behörigt avstånd från brännbart material. Ha alltid tillgång till vatten för att kunna släcka elden.

Upphävandet av eldningsförbudet gäller till dess att något annat meddelas.

Eslövs kommun har fattat beslutet med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor följande.

Håll dig uppdaterad

Håll dig uppdaterad om brandrisken och eventuellt eldningsförbud i din kommun via Räddningstjänsten Syds brandriskprognos.

Eslövs kommun uppdaterar information kring eventuella eldningsförbud här på eslov.se och på kommunens Facebook-sida.

Du kan se var i landet det råder eldningsförbud på krisinformation.se

Brandsäkerhet i skog och mark på msb.se

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window