Ekenässkolans renovering är försenad

Tyvärr är renoveringen av Ekenässkolan försenad. Därmed kan inga elever återkomma till skolan i augusti. Inflyttning beräknas först i slutet av oktober.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Det skulle innebära en stor risk för både elever och personal att flytta in. Det skulle också medföra stora svårigheter att genomföra lektioner parallellt med att renoveringen färdigställs.

– Det är mycket beklagligt och jag är verkligen ledsen över hur det påverkar våra elever och vår personal. Alla har ju sett fram emot att få flytta tillbaka till den nyrenoverade skolan vid läsårsstarten, säger Kerstin Melén-Gyllensten, förvaltningschef Barn och Utbildning.

Äldre skolbyggnad under renovering, Träd till vänsterm byggbod till höger, trafikskylt i mitten
Skolans renovering pågår hela sommaren. Fotot är taget den 6 juli.

Undervisning på Nya Östra skolan

För blivande åttor och nior fortsätter undervisningen på Nya Östra skolan, som under förra läsåret, fram till höstlovet. De blivande sjuorna börjar också terminen på Nya Östra skolan, där de kommer att få undervisning fram till höstlovet.

– Vi är besvikna över att vi inte fått kännedom om förseningen tidigare, så att vi hade kunnat planera omställningen för skolverksamheten i tid. Nu vidtar förhandlingar med entreprenören, berättar Åsa Ratcovich, förvaltningschef  Serviceförvaltningen där kommunens byggprojektavdelning ingår.

Inflyttning efter höstlovet

Inflyttningen till den renoverade Ekenässkolan är beräknad till vecka 43.

Alla berörda vårdnadshavare har fått information om förseningen och vad den innebär för eleverna.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window