E6/E20 stängs 13–30 maj – räkna med stora trafikstörningar

Trafikverket bygger om trafikplats Alnarp norr om Malmö. E6/E20 stängs 13–30 maj och trafiken leds om på andra vägar. Räkna under den tiden med stora trafikstörningar och längre restid på vägar i sydvästra Skåne.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

När E6 stängs 13–30 maj leds trafiken om till andra vägar i regionen.

Bron ska sättas på plats

I oktober 2018 byggdes de två första nya broarna i trafikplats Alnarp. Nästa del i ombyggnaden är en ny bro över området för det nya fyrspåret. Bron har byggts vid sidan om motorvägen.

13–30 maj 2021 stängs E6/E20 mellan trafikplats Alnarp och trafikplats Kronetorp. Den gamla motorvägsbron rivs och den nya lanseras, skjuts på plats. Trafiken leds om på andra vägar. Räkna med stora trafikstörningar.

Här kan du köra under avstängningen

  • Det kommer att vara svårt och ta längre tid att ta sig fram i trafiken i Malmö-Lund-området på redan hårt belastade vägar.
  • Res gärna på andra tider och undvik rusningstider. Du som behöver resa, följ skyltar för omledningsvägar, håll avstånd och visa hänsyn till dina medtrafikanter.

Enligt Trafikverket betyder fyra spår att fler kan resa hållbart med tåg mellan Malmö och Lund. En ny motorvägsbro gör det också möjligt att bygga ut E6 i framtiden.

Omledningsvägar under avstängningen – Kartor och beskrivningar

Mer information på Trafikverkets webbplats

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window